Catalunya rejoveneix

Segons l’últim informe de conjuntura econòmica presentat per Caixa Catalunya, la piramide de població catalana s’estí  rejovenint ja que en els últims anys la població en edat de treballar (16-64 anys) ha augmentat a un ritme superior a la població major de 65 anys. En concret la poblactió en edat de treballar ha crecut un 11,5% mentre que la població major de 65 anys només hi ha fet en un 6,2%.

Aquesta noticia és un argument de pes en contra dels qui pregonen la crisi i la bancarrota del Sistema de Seguretat Social degut a l’envelliment de la població.

Més informació:

Informe sencer: Informe Novembre 2006 (núm. 110)
Requadre: Catalunya supera els 7 milions d’habitants: implicacions des d’un punt de vista territorial i per municipis