European social statistics – Social protection -Expenditure and receipts – Data 1996-2004

El disset de gener passat, l’agència d’estadí­stica Europea de la Unió Europea, l’Eurostat, va publicar una recopilació de les dades sobre la despesa en protecció social als estats membres per al perí­ode 1996-2004. LA veritat és que em ve “com anell al dit” per a l’article sobre l’evolució de les pretsacions socials que estic coescrivint.

Fitxa tècnica

Tí­tol: European social statistics – Social protection -Expenditure and receipts – Data 1996-2004
Llengua: anglès
Editor: Eutostat
Edició: 2007 (17/01/2007)
Lloc: Luxemburg
Editorial: Office for Official Publications of the European Communities
Tema: Population and social conditions
Col·lecció: Statistical books
ISBN: 92-79-04582-2
ISSN: 1681-9365
Número catí leg: KS-DC-07-001
WWW: European social statistics – Social protection -Expenditure and receipts – Data 1996-2004
PDF: European social statistics – Social protection -Expenditure and receipts – Data 1996-2004

The publication includes data (1996-2004) on expenditure and receipts of social protection schemes. The data are drawn up according to the ESSPROS Manual 1996. ESSPROS stands for European System of integrated Social Protection Statistics, a harmonised system providing a means of analysing and comparing social protection financial flows. Expenditure of social protection schemes is broken down into social benefits, administration costs and other expenditure. Social benefits are classified by function: Sickness/Health care, disability, old age, survivors, family/children, unemployment, housing and social exclusion. Receipts of social protection schemes comprise social contributions, general government contributions and other receipts.