junyent.org unAPI

Des de fa uns dies aquest blog implementa un servidor unAPi mitjançant el plugin unAPI Server for WordPress que permet accedir als continguts de manera estructurada.

El servidor unAPi implementa els següents formats:

Exemples