junyent.org GFDL

A partir d’avui els continguts del blog es distribueixen d’acord amb la llicència GFDL, GNU Free Documentation License la qual ofereix un major grau de llibertat respecte la llicència Creative Commons utilitzada fins a dia d’avui.

Més detalls a la pí gina Llicència.