provant de passar els Tweets a…

provant de passar els Tweets a miniposts