Passatges a Amèrica: la vida desmesurada de cinc catalans a ultramar

A mig camí­ entre la biografí­a i el llibre de viatges, aquest llibre ens descobreix les vides de cinc catalans que també van descobrir Amèrica: Facundo Bacardí­, fundador de Rom Bacardí­; Fèlix Cardona, el Livingstone de l’Orinoco; Manuel Amat,reformador de Lima; Pepe Figueres, responsable de la supressió de l’exèrcit a Costa Rica i Ramon Mercader, assassí­ de Trotski.

Passatges a Amèrica: la vida desmesurada de cinc catalans a ultramar

Fitxí  tècnica

Passatges a Amèrica narra la vida de cinc catalans que van fer fortuna (o infortuni) al nou continent. Facundo Bacardí­ va emigrar de Sitges per establir-se a Cuba i acabar fundant la que esdevindria una de les empreses de begudes alcohòliques més importants del món. Fèlix Cardona, maresmenc de naixement, passarí  mitja vida recorrent la sabana i la selva veneçolanes fins al punt de ser-li atorgada la nacionalitat veneçolana i encarregar-li la delimitació de les fronteres del paí­s. Manuel Amat, nasqué a Vacarisses i esdevingué Virrei del Perú. El seu virregnat va ser ple d’ombres, i amb la riquesa acumulada al perú va fer construir-se un palau ple de luxes a una nova zona de Barcelona, les rambles! Paradoxalment, el temps farí  que el palau es conegui popularment com el Palau de la Virreina. Ramon Mercader va ní ixer a Badalona, arran de les seves facilitats pels idiomes i mitjançant els bons contactes de la seva mare, desapareixerí  durant la guerra civil espanyola per a convertir-se en agent dels serveis secrets soviètics. La seva identitat real no ressorgirí  fins molts anys després d’assassinar Trotski per ordres d’Stalin. Per últim, Pepe Figueres, fill d’immigrants catalans, nasqué a Costa Rica i tot d’una passí  de ser un complet desconegut a encapçalar una revolta que el va portar a ser president de la república. La seva primera mesura fou eliminar l’exèrcit.

Passatges a Amèrica és, però, molt més que un llibre de biografies de cinc catalans sorprenents. A través de la història de Facundo Bacardí­ s’explica la història dels catalans que van emigrar a Cuba per a fer fortuna i la història de l’illa des de la independència fins a la revolució cubana. A través de Fèlix Cardona s’explica també la història de Jimmy Angel, però també com va ser el procés d’exploració de la selva amazònica, com es cartografiava i es traçaven les fronteres abans de l’aparició dels satèl·lits i sobretot com vivien aquells primers exploradors que s’endinsaven continent endins. A través de Manuel Amat, més conegut com a Virrei Amat, descobrim la vida al virregnat del Perú, la corrupció, la apropiació indeguda i els excessos del virrei, però també el procés de reurbanització de la Rambla de Barcelona i la construcció del palau conegut com el Palau de la Virreina. A través de Ramon Mercader, l’assassí­ de Trotski, descobrim els serveis secrets soviètics i la complexitat de l’entramat organitzat per Stalin per acabar amb el seu mí xim rival polí­tic. Finalment, a través de Pepe Figueres, coneixem la història recent de Costa Rica, però també la seva rivalitat amb Nicaragua, el periode de dicatura Somozista a Nicaragua, la lluita entre democrí cia i dictadura a l’Amèrica Central durant els anys 50 i 60 del Segle XX i els intents d’unir, primer per ferrocarril i després amb un canal marí­tim els oceans atlí ntic i pací­fic a través de l’Amèrica Central.