Apunts sobre el model espanyol de creixement (1995-2007)

Aquestes notes estan basades en la presentació Reflexiones sobre el “modelo” español de crecimiento 1996-2002, realitzada per Miguel Sebastián en el marc de l’assignatura Temes d’Economia Aplicada l’any 2003.

He decidit recuperar aquestes notes perquè crec que eren força encertades i malauradament encara avui són ben actuals.

 • Espanya creix (des del 1995) més que la UE.
 • Aquest creixement estí  basat en el consum i la construcció
 • Es tracta d’un creixement de poca qualitat
  • Escí s creixement de la productivitat
  • Creixement degut a l’augment de l’ocupació (principalment per l’augment de la població activa)
  • Treball precari
  • Moderació salarial
  • Inversió (creació d’stock de capital) insuficient
  • Elevat endeutament de les empreses (i de les families)
 • Aquest és un model de creixement no sostenible a llarg termini
 • Causes d’aquest creixement:
  • Tipus d’interès baixos
  • Reforma de l’IRPF
  • Bombolla immobiliaria

Font: Miguel Sebastian, UPF, 2003