Sobre els refugiats polà­tics…

El Chiste de Mel - refugiats climí tics. © MEL

Com sempre MEL posant el dit a la llaga.

Font: El Chiste de Mel – Refugiados climáticos. El Diario de Cádiz, miercoles 27 de junio de 2007.