Feixismes

El debat sobre si el règim dictatorial franquista fou un règim feixista o no ha vessat rius de tinta entre historiadors i politòlegs.

Edward Malefakis defineix el feixisme en vuit punts els quals es compleixen el el règim franquista.

 1. 1. Cerca, no només prendre el poder sinó crear una sola classe d’home i de societat a través d’una ideaologia que glorifica la jerarquia, el nacionalisme i la guerra.
 2. 2. Es crea al voltant d’un lider, amb qualitats suposadament sobrehumanes, sobre el qual no pot haver-hi cap tipus de restricció/limitació.
 3. 3. El lí­der neix de, i al mateix temps crea, un partit polí­tic que l’ajuda a aconseguir els seus objectius. El partit es crea abans de la presa del poder i és un instrument fonamental per aquesta lluita.
 4. 4. Els mitjans de comunicació esdevenen mitjans de propaganda i es destinen a glorificar el lí­der, el partit i els seus objectius així­ com establir una relació gairebé mí­stica entre la societat i el lí­der.
 5. 5. Nacionalisme extrem.
 6. 6. Intenció de modernitzar el paí­s i portat-lo a un nivell de precedents. Tal procés te un carí cter mí­stic.
 7. 7. Per assolir els objectius cal organitzar la societat de nou. Supeditació de les organitzacions al partit i a l’Estat.
 8. 8. Existència de grups de poder que es beneficien d’aquest sistema (esglesia, burgesia, exercit…).

Per la seva part V. Navarro els fa seus els punts de Malefakis i n’afegeix tres més.

 • VN-9: Racisme.
 • VN-10: Negació de la lluita de classes.
 • VN-11: Anticomunisme.

D’altra banda L. Britt després d’analitzar els règims feixistes de Hitler (Alemanya), Mussolini (Ití lia), Franco (Espanya), Suharto (Indonesia) i Pinochet (Xile) defineix el feixisme en 14 punts.

 1. 1. Potent i continuat nacionalisme.
 2. 2. No reconeixement dels Drets Humans
 3. 3. Identificació d’un enemic comú com a element unificador.
 4. 4. Supremacia del poder militar
 5. 5. Sexisme.
 6. 6. Control dels mitjans de comunicació de masses.
 7. 7. Obsessió amb la seguretat nacional.
 8. 8. Forts vincles entre govern i religió.
 9. 9. Protecció del poder corporatiu.
 10. 10. Supressió de qualsevol expressió de poder obrer.
 11. 11. Marginació del treball intel·lectual i artí­stic.
 12. 12. Obsessió amb el crim i el cí stig.
 13. 13. Nepotisme i corrupció.
 14. 14. Frau electoral continuat.

Fonts

Malefakis, E. (2000). La dictadura de Franco en una perspectiva comparada. En J. L. Garcí­a Delgado, Franquismo, el juicio de la historia. Temas de hoy (pp. 11-55).

Navarro López, V. (2001). Franquismo o fascismo. Claves de la razón práctica, 115 (pp. 70-77).

Britt, L. W. (2003). Fascism Anyone?. Free Inquiry, Spring 2003, 23(2) (pp. 20-22).