Linux Tips: Desactivar el “touchpad” mentre s’escriu amb el teclat

A l’arxiu /etc/X11/xorg.conf modificar la secció “InputDevice” afegint

 Option "SHMConfig" "on"

sota l’apartat “Synaptics Touchpad”


Section "InputDevice"
Identifier "Synaptics Touchpad"
...
Option "SHMConfig" "on"
End Section

Via: Ubuntu Forums – HowTo: Disable Synaptics Touchpad While Typing