Reformes monetaries, matemà tiques i calculadores

Així­ informa El Paí­s de la reforma monetaria que es durí  a terme a Veneçuela.

Los venezolanos comienzan ahora a acostumbrarse a dividir todos los precios entre 1.000.
(…) En suma, para comprar o vender cualquier cosa en Venezuela se hace recomendable llevar una calculadora o, en su defecto, papel y lápiz, a menos que se disponga de una sobresaliente habilidad para las matemáticas.

El Paí­s – Hernández, Clodovaldo (2007/10/05). Ejercicio de matemáticas para venezolanos.

Curiosament no recordo que El Paí­s publiques que l’adopció de l’Euro per part d’Espanya l’any 2002 seria un desastre perquè els espanyols no sabrien dividir i haurien d’anar amb calculadora a tot arreu. I això que en el cas de l’euro el tipus de conversió era 1 EUR = 166,386 PTES! Deu ser que El Paí­s considera que els espanyols són més intel·ligents que els veneçolans i tenen una habilitat especial per a les matemí tiques.

NOTA: Enhcara que el periodista no entengui, o no vulgui entendre, el motiu de la reforma, és ben sabut que l’elevada inflació implica costos administratius. A Veneçuela els preus s’han multiplicat per 1.000 en els últims 25 anys i és evident que haver de fer servir milers i milions de bolivars en el dia a dia no és gens prí ctic. Un canvi de moneda soluciona (almenys a curt i mitjí  termini) aquest problema.