Custom tags list

Plugin Name: Custom Tags List
Author: Joan Junyent Tarrida
Author URI: http://junyent.org/
Contributors: jjunyent
Donate link: http://junyent.org/blog/my-code
Plugin URI: http://www.junyent.org/blog/2006/05/20/around-this-date-in-the-past-wordpress-widget/
Version: 0.1
Tags: tags
Requires at least: 2.3
Tested up to: 2.3
Stable tag: 0.1

Aquest és un plugin que preten aprofitar la noves capacitats de taxonomia que incorpora el WordPress 2.3.

Permet insertar les etiquetes d’una entrada de manera personalitzada.

Permet les següents opcions:

  • Mostrar una llista del tipus Tag 1, Tag 2, Tag 3 i Tag 4 amb un separador diferent per a l’última etiqueta.
  • Mostrar una llista d’etiquetees que enllacin amb els fils RSS de cada categoria.
  • Mostrar una llista d’etiquetes que enllacin amb serveix web externs (ex: flickr, del.icio.us, technorati, etc.) i que pertetin descobrir continguts relacionats.

Aviat… Molt aviat…