2007 in a bottle…

Aquest és el resum de l’activitat del blog durant recent acabat any 2007.

Al gener recordavem Noruega i Munch, apreniem idiomes amb podcasts i presentavem el tercer informe del Seminari Taifa: del pleno empleo a la plena precariedad.

Al febrer aquest blog incorporava els serveis unAPI i COinS i abandonava la llicència Creative Commons per la GFDL. En un altre ordre de coses també analitzavem les tendències del mercat laboral en els últims 10 anys i les receptes de l’OCDE per a resoldre’n els problemes.

Al març vam aprendre els efectes de la polí­tica monetí ria així­ com la història i l’estructura del procés de construcció europea.

A l’abril vam veure les reformes recents en matèria de pensions a Europa i vam assistir a la reforma del Fons de Reserva de la Seguretat Social

Al maig vam poder veure el llautó del BCE mentre la UE va posar en funcionament una bas de dades amb tots els impostos dels estats membres

Al juny vam descobrir que aquells que creuen l’estret en pateres no són immigrants sinó refugiats climí tics, vam crear un traductor perquè el Zotero pogués entendre la web de El Paí­s i vam trobar una bona definició del treball dependent

Al juliol vam homenatjar l’Steve Irvin vam veure com lluita el govern espanyol contra el frau fiscal i Viento Sur va publicar un article sobre la reforma del Fondo de Reserva de la Seguridad Social

A l’agost mentre Barcelona passava del lí­mit al col·lapse vam conèixer les dades sobre els plans i fons de pensions del 2006 i La Fí brica va plublicar-nos un article sobre el futur de les pensions

Al setembre vam a prendre a definir el feixisme i quins són els indicadors del grau de desenvolupament de l’estat del benestar. Però sobretot vam recuperar la Nota Històrica de la Fundació del Sindicat Agrí­cola de Torí 

A l’octubre vam conèixer que Al Gore seria galardonat amb el Premi Nobel de la Pau, una foto d’un servidor va ser seleccionada per a il·lustar una guia d’Oslo i vam aprendre més coses de la Renda Bí sica dels Iguals.

El novembre va ser un mes dedicat a la lectura en el qual vam llegir sobre el costat fosc del diner, el consumisme i l’educació per a la ciutadania.

El desembre fou un mes de descans forçat del blog. Descans que només vam trencar per fer-nos ressò de la campanya del moviment post-autista Textbook warning