Sant Jordi no ha de ser dia festiu

Sant Jordi malgrat ser laborable és sempre un dia semi-festiu (es treballa però, generalment, a un altre ritme) i per tant més val tenir un dia semi-festiu “extra” que no pas que converteixen Sant Jordi en festiu del tot i que converteixin un festiu en laborable.

Crec que els intents de convertir Sant Jordi en la diada nacional (i per tant dia festiu) són més perillosos per a l’11 de setembre que no pas per a Sant Jordi. De fet del que es tractaria seria d’eliminar el component nacional de la diada nacional tot barrejant-la amb el component lúdico-cultural de Sant Jordi. Ja s’encarregarien “ells” de potenciar la festa de Sant Jordi per desvirtuar la part de reivindicació nacional.

L’exemple que has posat amb l’1 de maig és molt encertat. El mateix passa amb el dia de la dona que també té l’origen en la reivindicació dels drets laborals de les dones i ja s’ha aconseguit desactivar quasi per complet.

Un altre molt bon exemple és el cas de l’1 de maig a l’Europa de l’Est on era una diada important i ara molts governs posen més èmfasi en celebrar l’incorporació a la UE (l’1 de maig del 2004) que no pas el dia del treball.

Personalment jo no sóc partidari dels “dies de…” perquè les coses importants s’han de reivindicar al llarg de l’any però ja que sembla que molta gent només pot dedicar-hi un sol dia com a mí­nim no deixem que ens tergiversin el significat reivindicatiu d’aquests dies.

PD: Per cert, cada cop veig més llibres i menys roses. Compte que al final acabarem celebrant el “Dia Mundial de Llibre” en comptes de Sant Jordi!