Programa d’ajuda a la Renda 2007 sota Linux

Malgrat l’Agència Tributaria continua sense proporcionar una versió multiplataforma del programa PADRE d’ajuda per a la confecció de la declaració de l’IRPF, hi ha qui ha trobat la solució per a fer-lo funcionar sota linux.

  • 1. Instal·lar el WINE.
  • 2. Descarregar el programa PADRE i instal·lar-lo amb el WINE.
  • 3. Utilitzant l’script winetricks instal·lar els paquets següents: fakeie (o fakeie6), dcom98, jet40, mdac28, mfc40 i vcrun2005
  • 4. Ja es pot executar el programa correctament

Font: Delirios de un Informático