Arxiu mensual: juny de 2008

La terra “no està  en risc”

El servei de notí­cies de la BBC publica aquest titular Earth ‘not at risk’ from collider. No vull entrar en discutir si l’accelerador de partí­cules és perillós o no. però titulars com aquests (menció especial mereixen les “cometes”) o frases com les següents transmeten qualsevol cosa menys el missatge de seguretat que pretenen donar.

Our planet is not at risk from the world’s most powerful particle physics experiment, a report has concluded.

“The most exciting thing of all is we have absolutely no idea what will happen until we switch it on.”

Via: Hicksdesign.co.uk

La perversió del llenguatge…

La Comissió Europea considera “un pas endavant” el mí xim de 65 hores setmanals!

La sintí xis de cocentració reconcilia dos mots oposats unint-los en una estructura ferma i familiar que s’assumeix sense dificultats. Així­:

  • partits que treballen a favor del capitalisme s’anomenen socialistes,
  • goberns despòtics s’naomènen democrí tics,
  • eleccions manipulades s’anomenen lliures,
  • accions militars enormement destructives s’anomenen humanití ries,
  • intervancionismes marcadament autoritasis ‘anomenen (neo)liberals,
  • productes i prí ctiques industrials s’anomenen naturals, biològics i ecològics.

Font: Jose Manuel Naredo – Las raí­ces económicas del deterioro ecológico y social (2007)