La terra “no està  en risc”

El servei de notí­cies de la BBC publica aquest titular Earth ‘not at risk’ from collider. No vull entrar en discutir si l’accelerador de partí­cules és perillós o no. però titulars com aquests (menció especial mereixen les “cometes”) o frases com les següents transmeten qualsevol cosa menys el missatge de seguretat que pretenen donar.

Our planet is not at risk from the world’s most powerful particle physics experiment, a report has concluded.

“The most exciting thing of all is we have absolutely no idea what will happen until we switch it on.”

Via: Hicksdesign.co.uk