El poder de la informació

Llegeixo que el passat dia 8 de setembre el robot de Google News va indexar incorrectament una notí­cia del 2002 i la va considerar com a actual. La conseqüència, la notí­cia es va trasnmetre a les agències de notí­cies i les accions d’United Airlines van baixar un 75%!

Espero que això faci reflexionar a més d’un sobre el poder i els riscos de l’automatització de l’aní lisi de la informació.

Font: Documentalista enredado