Pensions, les reformes que s’acosten…

Al Regne Unit: El Regne Unit es planteja elevar l’edat de jubilació als 70 anys.

Als EEUU (pel que fa a sistemes de pensions públics):

  • New Mexico: augmentar el requisit de 25 a 30 treballats (a partir del 2010).
  • New Jersey: augmentar l’edat mí­nima de jubilació de 60 a 62 anys.
  • Kentucky: destinar un 1% del salari dels treballadors en actiu per a cobrir les prestacions sanití ries dels pensionistes.

Font: El Paí­s i AP via PensionPulse.