Nou curs del Seminari Taifa: El procés de construcció europea

La UE, pa qué? pa quién?
La UE, pa qué? pa quién?

El Seminari Taifa proposa un nou curs al voltant del procés de construcció Europea i la polí­tica actual de la UE.
El curs tindrí  lloc a Ecoconcern tots els dimecres a partir del 12 de maig i fins al 16 de juny.

A l’actualitat la Unió Europea s’ha convertit en un dels agents fonamentals en l’avenç de les polí­tiques neoliberals. L’objectiu del curs es centraria en presentar quins són, des dels seus orí­gens, els objectius del procés de construcció europea així­ com quins instruments ha emprat per la consecució d’aquest objectius. Analitzar quins són els reptes presents i futurs de la Unió així­ com els diferents impactes socials, ambientals i econòmics del procés esdevindran també temes centrals del curs.


Calendari

  • 12 de maig La història del procés de construcció europeu i el paper de les seves institucions. Es mostra el context històric en el que s’ha desenvolupat el projecte europeu, d’acord a l’evolució del capitalisme, així­ com s’assenyalen les principals fites, orí­gens, raons pel seu establiment, agents impulsors i diferents etapes. En aquesta sessió es veurí  també quina és la funció de les diverses institucions que conformen la Unió Europea.
  • 19 de maig La polí­tica econòmica de la UE. Es presenta l’evolució en matèria de polí­tica econòmica de la Unió i quins elements concrets converteixen, des de la signatura de l’Acta íšnica, a la UE en un dels vaixells insí­gnia del neoliberalisme a nivell mundial.
  • 26 de maig La polí­tica social de la UE. Existeix un Model Social europeu? Del “Welfare” al “Workfare”, la polí­tica d’ocupació i la “Flexicurity”, la tergiversació del Model Social Europeu, l’enduriment de la polí­tica social, les privatitzacions, la polí­tica migratòria i el Dumping Social són algunes de les qüestions que s’abordaran en aquesta sessió.
  • 02 de juny La dimensió polí­tica de la UE. La UE un projecte en expansió. La flagrant manca de democrí cia existent en tot el projecte de construcció europea com un intent de dotar-se de dimensió polí­tica al marge de la participació de la ciutadania. D’acord al paper de la UE en el marc de la globalització, s’analitzaran les raons que hi ha darrera els diferents projectes d’expansió actualment en marxa: l’expansió a l’Est, el Tractat de Barcelona i la protecció europea ala zona del Magrib i els projectes de lliure comerç de la UE amb l’Amèrica llatina o l’í€frica.
  • 9 de juny Les Conseqüències de la UE per a la població i el medi ambient. Es mostrarí  la incidència del procés de construcció europea en la vida de les persones i l’economia del estats membres. S’analitzarí  com el desplegament del model europeu a nivell productiu es basa en l’increment de l’ús dels combustibles fòssils (concentració productiva i expansió del transport motoritzat) amb un fort impacte ambiental i converteix a la UE en un dels principals causants del canvi climí tic. Es veurí  també com el model d’agrobussines promogut per la UE suposa l’aposta per un model que destrueix els equilibris territorials i pressiona de manera brutal sobre els recursos (sobretot hí­drics i alimentaris).
  • 16 de juny La Unió Europa i la crisi. S’analitzarí  el paper que estí  tenint la Unió Europea en la crisi econòmica actual, des de les primeres mesures que pren el BCE a l’agost del 2007 fins al moment present així­ com les perspectives de futur que s’endevinen per a la Unió.

Les sessions de treball es realitzaran a

EcoconcernMare de Déu del Pilar, 15, principal
Barcelona,


de 19:00 a 21:30 hores.
Consulta al mapa com arribar-hi.

Més informació i inscripcions a http://cursos.seminaritaifa.org o cursos@seminaritaifa.org.