Per entendre la crisi

Demà a les 19h a Ecoconcern comença el primer dels cursos que el seminari d’economia crítica Taifa ofereix aquest any.

Per entendre la crisi

El capitalisme conté en la seva pròpia natura profundes contradiccions que provoquen imporants crisis de manera recorrent. La crisi però és també un element imprescindible per a introduir els canvis necessaris per tal de garantir el funcionament futur del capitalisme com a sistema social hegemònic. L’objectiu del curs es centrarà en comprendre la dinàmica de la crisi en el capitalisme, així com analitzar i comprendre els elements fonamentals que conformen la crisi del capitalisme avui.

CALENDARI

  • Elements fonamentals per entendre el funcionament del capitalisme i les seves crisis. En aquesta sessió s’introduiran els elements essencials que ens han de permetre entendre quines són les relacions socials fonamentals i les institucions clau que regeixen el funcionament del sistema capitalista i la seva dinàmica contradictoria.
  • Crisi financera. Entendre els mecanismes per mitjà dels quals el capital financer s’allunya de la producció real. Expansió i explosió de la bombolla.
  • Crisi econòmica. Entendre els mecanismes que permeten la generalització de la crisi al conjunt de l’economia i analitzar les causes de la crisi des de la dinàmica de l’economia productiva.
  • Crisi del deute. Entendre els mecanismes pels quals l’endeutament exterior (públic, però sobretot privat) es converteix en el principal problema dels països centrals.
  • Del deute a les retallades. Entendre la relació entre la crisi del deute i les polítiques que s’estan duent a terme, tant al nostre país com en el conjunt dels països centrals, per tal que el cost de la crisi recaigui sobre les clases populars.
  • Cercant sortides a la crisi… Quina sortida a la crisi ens espera? Sortir de la crisi o sortir del capitalisme? Discusió al voltant de les perspectives de futur i de la necessitat de construir alternatives al capitalisme.

El curs es realitzarà del 6 d’octubre al 10 de novembre a Ecoconcern. Mare de Déu del Pilar, 15, principal Barcelona.