Sobre l'amnistia fiscal...

Sobre l’amnistia fiscal…

Sobre l'amnistia fiscal...
Sobre l'amnistia fiscal...

Font: El chiste de MEL