Un missatge en una ampolla (versió 2013)

Font: EL CHISTE DE MEL: Recadito en una botella.