Arxiu de la categoria: ClipBlog

En aquesta categoria hi trobareu tots aquells posts de blogs que segueixo i que m’interessa tenir a ma.

Crear listas a partir de tablas (MS Excel)

Con a siguiente macro podemos crear listas a partir de tablas en excel. Con estas listas podemos luego crear tablas dinámicas.


Sub flat_table()

' Para crear listas a partir de tablas.
' Fuente: Macro for converting Crosstab data into a flat table
' http://www.ozgrid.com/forum/showthread.php?t=45511

Dim wsData As Worksheet
Dim wsNew As Worksheet
Dim rngSrc As Range
Dim rngDst As Range
Dim LastCol As Long
Dim LastRow As Long
Dim LastRowDst As Long
Dim I As Long

Set wsData = Worksheets(ActiveSheet.Name)
Set wsNew = Worksheets.Add

LastRow = wsData.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
LastRowDst = 2
LastCol = wsData.Range("IV1").End(xlToLeft).Column

wsNew.Range("A1:C1") = Array("Fila", "Columna", "Valor")
For I = 2 To LastRow
Set rngSrc = wsData.Range("A" & I)
Set rngDst = wsNew.Range("A" & LastRowDst)

rngSrc.Copy rngDst.Resize(LastCol - 1)

rngSrc.Offset(-(I - 1), 1).Resize(, LastCol - 1).Copy
rngDst.Offset(0, 1).PasteSpecial Transpose:=True
rngSrc.Offset(, 1).Resize(, LastCol - 1).Copy
rngDst.Offset(0, 2).PasteSpecial Transpose:=True
LastRowDst = LastRowDst + (LastCol - 1)
Next I
End Sub

Catalunya, Noruega i la UE…

Oimés tenint en compte que no està de cap manera clar que Catalunya visqués pitjor que ara si no formara part de la Unió Europea o de l’euro. A qui tenen por a Brussel·les és a Noruega, ara mateix el país més ric per càpita i més estable en termes d’econòmics d’Europa. I que no forma part ni de la Unió Europea ni de l’euro, literalment perquè no vol.

Ara Noruega és una anècdota explicable. Però si Catalunya no formés part de l’euro ni de la Unió i malgrat això anés econòmicament bé, que tots sabem que aniria bé, la cosa ja no seria tant una anècdota com una impugnació severa del model amb conseqüències continentals.

La pregunta a respondre és: A la vista de tot això per quin motiu hauria d’arriscar-se la Unió a que Catalunya quedara fora?

V. Partal – Vilaweb