Arxiu d'etiquetes: Banca

s’ha acabat la tempesta financera?

Sembla que la tempesta financera internacional ja s’ha apaivagat, La banca recupera los niveles previos a la quiebra de Lehman. Las ayudas públicas permiten a las 15 mayores entidades financieras del mundo volver a la capitalización bursátil que tení­an en septiembre de 2008. és evident però que ni el valor borsari ha estat mai un bon indicador de res i que sense aquestes ajudes públiques la major part d’aquests bancs ja no existirien.

Malgrat aquesta aparent calma; només als Estats Units hi ha més de 400 bancs amb problemes sota la vigilí ncia del FDIC i en el que va d’any 84 bancs més han fet fallida.

Mentrestant a l’Estat Espanyol les caixes d’estalvi s’afanyen a últimar fusions que els permetin fer front al seu elevat endeutament exterior. El temps però sembla que s’acaba…