Arxiu d'etiquetes: Ciència

La terra “no està  en risc”

El servei de notí­cies de la BBC publica aquest titular Earth ‘not at risk’ from collider. No vull entrar en discutir si l’accelerador de partí­cules és perillós o no. però titulars com aquests (menció especial mereixen les “cometes”) o frases com les següents transmeten qualsevol cosa menys el missatge de seguretat que pretenen donar.

Our planet is not at risk from the world’s most powerful particle physics experiment, a report has concluded.

“The most exciting thing of all is we have absolutely no idea what will happen until we switch it on.”

Via: Hicksdesign.co.uk

As We May Think (by Vannevar Bush)

As We May Think és un article publicat el juliol de 1945 (poc abans del final de la Segona Guerra Mundial) a The Atlantic Monthly per Vannevar Bush sobre quina ha de ser la tasca dels cientí­fics un cop acabada la guerra. Bush proposa anar en la direcció d’implementar un sistema que millori l’accessibilitat al coneixement que la humanitat ha produït fins ara. Preò Bush va més enllí  i tracta d’imaginar com seria aquest invent ideal. El Memex (nom que Bush proposa per aquest invent futurista) contempla algunes de les tecnologies del que avui anomenen l’era de la informació com ara els ordinadors personals, Internet, l’hipertext i la World Wide Web així­ com reconeixedors de veu i òptics i enciclopèdies en lí­nia.

Text original en anglès: As We May Think
Traducció al castellí : Cómo podrí­amos pensar (traducció de Ernesto Arbeloa)