Arxiu d'etiquetes: Economia

La crisi avui: l’impacte de la crisi a l’estat espanyol i el rescat dels poderosos.

El seminari d’Economia Crí­tica Taifa presenta el nou curs, La crisi avui: l’impacte de la crisi a l’estat espanyol i el rescat dels poderosos.

Després d’analitzar les raons de les crisis en el capitalisme en aquest segon curs ens proposem analitzar de manera concreta quins estan essent els impactes de la crisi en la societat. Analitzar que estí  passant en el sector productiu, en l’í mbit laboral, quines propostes s’estan plantejant etc. per tal de poder veure també com es podrien plantejar, des d’una posició de base, mesures socials i econòmiques que ens conduïssin a un escenari molt menys dolorós per les classes popular i que potser esdevingues un primer pas cap a una transformació social més profunda. Es recomana haver cursat anteriorment el curs “La crisi en el capitalisme actual” i/o haver llegit l’informe número 6 “Apuntes teóricos para entender la crisis”.

En aquest curs es tractaran els següents aspectes:

I.- ESTRUCTURA PRODUCTIVA I FINANCES: Les conseqüències de la crisi a l’estructura productiva i financera. Revisar quin ha estat l’impacte de la crisi sobre la capacitat real de produir riquesa a l’economia estatal i que suposa realment el repetit “canvi de model econòmic” i la seva validesa com a estratègia per sortir de la crisi.

II.- MERCAT DE TREBALL: Que ha succeït i estí  succeint a l’í mbit laboral. La seqüela de l’atur i la precarietat que arrossega. La disminució de salaris i la pèrdua de drets laborals. Una avaluació de les propostes del Dií leg Social.

III.- POLÍTIQUES ECONÒMIQES: Quines polí­tiques s’han seguit per enfrontar-se a aquestes situacions? Revisió dels aspectes més importants de la polí­tica de l’Estat dels últims dos anys i, en particular, una avaluació de la polí­tica seguida respecte als impostos.

IV.- DESIGUALTATS SOCIALS: Aquesta evolució ens duu a un fort impacte sobre les condicions de vida de la població, sobretot a un augment de la pobresa i la desigualtat. Aní lisi de la situació respecte a aquests í mbits de la població en general i especí­ficament de la immigració. Revisió de les reaccions populars que les forces socials
han tingut contra aquesta diní mica.

V.- REACCIÓ I CONCLUSIONS: Intentarem arribar a algunes conclusions sobre tot el que la crisi estí  suposant sobre la societat i la vida de les persones. També explorar quin pot ser l’evolució a partir d’ara.

*Aquest curs es realitzarí  els dies 20 i 27 de gener i 3, 10 i 17 de febrer del 2010 i les sessions de treball es realitzaran a Ecoconcern de 19:00 a 22:00 hores.

Ecoconcern-Innovació Social
ecoconcern@pangea.org
Mare de Déu del Pilar, 15, principal Barcelona, Barcelona 08003 Spain
93 319 03 51

Els cursos tenen un preu de 40 euros per curs (es preveu la possibilitat d’excepcions per a qui no pugui pagar). Els cursos no es realitzaran sense un mí­nim de 15 persones inscrites per curs.

Més informació i inscripcions a http://cursos.seminaritaifa.org/ o cursos@seminaritaifa.org

Europe in Crisis: A Critique of the EU’s Failure to Respond and Proposals for a Democratic Alternative – EuroMemorandum 2009/2010

Un any més ja s’ha publicat el document del grup d’Economistes Europeus per una Polí­tica Econòmica Alternativa.

Aquest any, com no podia ser d’altra manera es centra en la crí­tica de la resposta de la UE a la crisis, Europe in Crisis: A Critique of the EU’s Failure to Respond and Proposals for a Democratic Alternative. I un any més estic més d’acord amb els diagnòstics que amb les propostes, però en qualsevol cas, el considero un document essencial per a qualsevol que cerqui una perspectiva crí­tica de l’actuació de la UE.

PDF: Europe in Crisis: A Critique of the EU’s Failure to Respond and > Proposals for a Democratic Alternative
Adhesions: Declaration_of_Support_EuroMemorandum_2009

Chris Harman (1942-2009)

El meu humil homenatge a Chris Harman, editor del Socialist Worker i gran divulgador del pensament marxista. Chris Harman morí­ sobtadament el passat 7 de novembre a Egipte on havia de fer una conferència.

Per als que no el conegueu un video, un article i un llibre. El video, una ponència sobre la crisi avui realitzada aquest estiu passat. L’article, la locura del mercado. Crec que fou el primer text de Harman que vaig descobrir i és un fix en les meves recomanacions per a tots aquells que volen entendre com funciona el món. El llibre, Zombie capitalism, el seu darrer llibre, publicat fa uns mesos sobre el capitalisme més actual.

Curs: la crisi en el capitalisme actual (2009)

Aquest dimecres dia 14 comença una nova edició del curs que organitza el seminari d’economia crí­tica Taifa al voltant de la crisi.

El curs tindrí  lloc a EcoConcern ( c/ Mare de Déu del Pilar, 15 principal. Ciutat Vella – Barcelona) els dies 14, 21 i 28 d’octubre i 4 i 11 de novembre a les 19 hores.

Encara queden places disponibles!

Trí­ptic en PDF
Més informació dels cursos que organitza el Seminari Taifa i inscripcions a http://cursos.seminaritaifa.org o cursos@seminaritaifa.org

No es poden resumir millor les bases teòriques de les escoles de pensament macroeconòmic més influents en els nostres dies (els nous macroeconomistes primer i l’escola dels cicles econòmics reals més darrerament).

Yet recessions do happen. Why? In the 1970s the leading freshwater macroeconomist, the Nobel laureate Robert Lucas, argued that recessions were caused by temporary confusion: workers and companies had trouble distinguishing overall changes in the level of prices because of inflation or deflation from changes in their own particular business situation. And Lucas warned that any attempt to fight the business cycle would be counterproductive: activist policies, he argued, would just add to the confusion.

By the 1980s, however, even this severely limited acceptance of the idea that recessions are bad things had been rejected by many freshwater economists. Instead, the new leaders of the movement, especially Edward Prescott, who was then at the University of Minnesota (you can see where the freshwater moniker comes from), argued that price fluctuations and changes in demand actually had nothing to do with the business cycle. Rather, the business cycle reflects fluctuations in the rate of technological progress, which are amplified by the rational response of workers, who voluntarily work more when the environment is favorable and less when it’s unfavorable. Unemployment is a deliberate decision by workers to take time off.

Put baldly like that, this theory sounds foolish. Was the Great Depression really the Great Vacation? And to be honest, I think it really is silly. But the basic premise of Prescott’s “real business cycle” theory was embedded in ingeniously constructed mathematical models, which were mapped onto real data using sophisticated statistical techniques, and the theory came to dominate the teaching of macroeconomics in many university departments. In 2004, reflecting the theory’s influence, Prescott shared a Nobel with Finn Kydland of Carnegie Mellon University.

via G. Mankiw

P. Krugman (NY Times)

Pensions, les reformes que s’acosten…

Al Regne Unit: El Regne Unit es planteja elevar l’edat de jubilació als 70 anys.

Als EEUU (pel que fa a sistemes de pensions públics):

  • New Mexico: augmentar el requisit de 25 a 30 treballats (a partir del 2010).
  • New Jersey: augmentar l’edat mí­nima de jubilació de 60 a 62 anys.
  • Kentucky: destinar un 1% del salari dels treballadors en actiu per a cobrir les prestacions sanití ries dels pensionistes.

Font: El Paí­s i AP via PensionPulse.

El retorno de la economí­a de la depresión y la crisis actual (P. Krugman)

Reprenem després de força temps la secció Llibres amb El retorno de la economí­a de la depresión y la crisis actual de Paul Krugman.

El retorno de la Economí­a de la depresión
El retorno de la Economí­a de la depresión

Tí­tol: El retorno de la economí­a de la depresión y la crisis actual
Autor: Paul Krugman
Llengua: Castellà (trad. del anglès)
Editorial: Crí­tica
Any: 2009
Format: tapa dura, 15.0×23.0 cm, 204 p.
ISBN: 9788474238570
Edició: 5a

«En los últimos años -nos dice Paul Krugman- las economí­as de siete paí­ses que concentran una cuarta parte de la producción mundial han experimentado una recesión económica que tiene una misteriosa semejanza con la gran depresión de los años treinta. Igual que entonces, la crisis ha surgido de súbito en medio de un cielo despejado, mientras la mayorí­a de los entendidos seguí­an prediciendo un auge continuado, incluso cuando la recesión tomaba fuerza. Igual que entonces, los remedios económicos convencionales se han mostrado ineficaces, tal vez perjudiciales… El hecho mismo de que algo semejante pueda ocurrir en nuestros dí­as deberí­a causar escalofrí­os a cualquiera que tenga sentido de la historia.»

és tracta d’una reedició del llibre que P. Krugman va escriure arran de les crisis financeres que durant els anys 90 del S.XX van afectar diverses àrees d’això que anomenem “països emergents” (Mèxic, Brasil, Rússia, Sud-Est Asií tic, Argentina…) amb l’afegit d’un apèndix, més aviat escàs, sobre la crisi actual.

L’objectiu del llibre no era altre que tornar a situar l’interès per l’anàlisi de les crisis en un món econòmic que les considerava una cosa del passat. Encara que avui en dia ja tothom sap que no és així­ cal reconèixer que a finals dels 90 això no era una percepció tan estesa.

Voldria destacar especialment el seu estil, apte per a tots els públics, especialment pel que fa referència als mecanismes desencadenants de les crisis financeres. Malgrat això el seu anàlisi sobre les causes de les crisis deixa bastant que desitjar. No és que la seva posició sorprengui, Krugman no és pas cap revolucionari, però en alguns casos sorpren que després de fer anàlisis molt encertades acabi acceptant que en el fons tot és culpa de males inversions, efecte del pànic, ignorància dels inversionistes, etc. diagnòstics que no s’allunyen gens del discurs convencional.

Continua la lectura de El retorno de la economí­a de la depresión y la crisis actual (P. Krugman)

[El plan de rescate de los EEUU] se basa -otra vez- en la economí­a del trickle-down, del goteo: no se sabe cómo, si se da suficiente dinero a Wall Street, acabará llegando hasta las personas corrientes, beneficiarí­a a los trabajadores y los propietarios de viviendas. La economí­a del goteo no funciona casi nunca, y no parece probable que vaya a ser distinto ahora.

Joseph Stiglitz – El ‘blues’ del rescate de Wall Street