Arxiu d'etiquetes: EEUU

Ilurion 19/04/2014 – Els feliços anys 20

Ilurion 19/04/2014 – Els feliços anys 20 (IVOOX)

La historiografia oficial parla dels feliços anys 20 com els anys que seguiren a la fi de la primera guerra mundial i que fruit del final del conflicte bèl·lic tingué lloc un creixement econòmic sense precedents.

Ara bé, és impossible parlar dels anys 20 sense tenir en compte la crisi de 1929 i la gran depressió dels anys 30. De la crisi i la gran depressió en parlarem en propers programes segur, però els paral·lelismes entre l’època de prosperitat dels anys 20 i l’època de prosperitat anterior al 2007 són inevitables.

Els dos períodes es desenvoluparen al caliu d’una gran bombolla financera que alimentada per les expectatives d’una nova economia. Una nova economia basada en tecnologies inventades les dècades anterior. La radio, el cinema, l’automòbil als anys 20, i la globalització de la producció, el transport i les comunicacions, amb internet com a tecnologia insígnia, a final del segle XX.

En ambdós períodes es produí una forta bombolla immobiliària també. És molt coneguda la febre especulativa que afectà a Florida i altres estats del sud-est nord-americà durant els anys 20 i que després esclatà amb virulència.

No podem oblidar tampoc que no tots els territoris ni tota la població gaudia d’aquests feliços anys 20. Alemanya, per exemple, perdedora de la guerra i obligada a pagar quantioses reparacions de guerra vivia un període convuls i difícil.

De fet, aquesta imatge de feliços anys 20 té un marcat component de classe ja que bona part de la població es veurà exclosa d’aquesta felicitat. Durant aquesta etapa es produirà precisament un gran creixement de la desigualtat entre l’1% (o el 10%) i la resta de la població només comparable a l’experimentat en els darrers 20 anys. Per altra banda la publicitat i innovacions financeres com els crèdits al consum i els pagaments a terminis permetran un accés creixent de les classes populars al consum i al consumisme.

A casa nostra els anys 20 seran anys, per exemple, de molta activitat anarquista, i del fenomen del pistolerisme fomentat per la patronal. Cal recordar que Catalunya experimentà un fort creixement econòmic durant la primera guerra mundial gràcies a la neutralitat que s’estroncà tot just acabar la guerra i visqué bona part dels anys 20 sota la dictadura de Primo de Rivera en els últims compassos d’un règim monàrquic en descomposició. Però bé, això ja és tema d’un altre programa.

Ilurion 28.09.2013 – Independència de Cuba

El passat 28/09 a Ilurion vam tractar el tema de la independència de Cuba. Malgrat no poder participar en el programa em vaig encarreguar de preparar la qüestió dels mitjans de comunicació i el conflicte.

A continuació, el guió Continua la lectura de Ilurion 28.09.2013 – Independència de Cuba

Pensions, les reformes que s’acosten…

Al Regne Unit: El Regne Unit es planteja elevar l’edat de jubilació als 70 anys.

Als EEUU (pel que fa a sistemes de pensions públics):

 • New Mexico: augmentar el requisit de 25 a 30 treballats (a partir del 2010).
 • New Jersey: augmentar l’edat mí­nima de jubilació de 60 a 62 anys.
 • Kentucky: destinar un 1% del salari dels treballadors en actiu per a cobrir les prestacions sanití ries dels pensionistes.

Font: El Paí­s i AP via PensionPulse.

[El plan de rescate de los EEUU] se basa -otra vez- en la economí­a del trickle-down, del goteo: no se sabe cómo, si se da suficiente dinero a Wall Street, acabará llegando hasta las personas corrientes, beneficiarí­a a los trabajadores y los propietarios de viviendas. La economí­a del goteo no funciona casi nunca, y no parece probable que vaya a ser distinto ahora.

Joseph Stiglitz – El ‘blues’ del rescate de Wall Street

Qüestió de classes

Durant aquest maig-juny, el New York Times publica una sèrie d’artí­cles sobre les classes socials als Estats Units.

Sobre la sèrie.
Un equip d’investigadors ha estat, durant un any, explorant les diferents maneres que la classe – definida com una combinació de nivells de renda, educació, salut i ocupació – infuencia el destí­ de les persones en una societat que es veu a ella mateixa com una terra d’oportunitats il·limitades.

Índex

Bibliografia

 • Bourdieu, Pierre; Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste (1984, Harvard University Press)
 • Bowen, William G., et al; Equity and Excellence in American Higher Education (Thomas Jefferson Foundation Distinguished Lecture Series)
 • Bowles, Samuel, et al (Editors); Unequal Chances: Family Background and Economic Success (2005, Princeton University Press)
 • Conley, Dalton; The Pecking Order: Which Siblings Succeed and Why (2004, Pantheon)
 • Corak, Miles (editor); Generational Income Mobility in North America and Europe (2004, Cambridge)
 • Franklin, Benjamin; The Autobiography of Benjamin Franklin (Dover Publications)
 • Frank, Robert; Cook, Phillip J.; The Winner-Take-All Society: Why the Few at the Top Get So Much More Than the Rest of Us (1996, Penguin)
 • Fussell, Paul; Class: A Guide Through the American Status System (1983, Touchstone Books)
 • Herberg, Will; Protestant Catholic Jew: An Essay in American Religious Sociology (1955, 1960, 1983, The University of Chicago Press)
 • Kingston, Paul W.; The Classless Society (2000, Stanford University Press)
 • Lamont, Michele; Money, Morals, & Manners: The Culture of the French and the American Upper-Middle Class (1992, The University of Chicago Press)
 • Lareau, Annette; Unequal Childhoods: Class, Race, and Family Life (2003, University of California Press)
 • Neckerman, Kathryn M. (Editor); Social Inequality (2004, Russell Sage Foundation) [Chapter 2, on family structure, and Chapter 10, on working hours, are especially relevant.]
 • Niebuhr, H. Richard; The Social Sources of Denominationalism (1929)
 • Poloma, Margaret M.; The Assemblies of God at the Crossroads: Charisma and Institutional Dilemmas (1989, The University of Tennessee Press)
 • Scharnhorst, Gary, with Jack Bales; The Lost Life of Horatio Alger Jr. (Indiana University Press, 1992)
 • Wood, Gordon S.; The Americanization of Benjamin Franklin (2004, Penguin Press)

Font: New York Times, 2005