Arxiu d'etiquetes: estat_del_benestar-conceptes

Conceptes: diferents models d’estat del benestar

Segons G. Esping Andersen podem identificar tres tipus diferents d’estat del benestar

  • El model liberal d’estat del benestar es troba als països anglosaxons, per exemple els Estats Units, el Regne Unit o Irlanda. Sovint també se l’anomena model Beveridge. Aquest es caracteritza per prestacions modestes i subjectes a proves de manca d’ingressos i una seguretat social molt bí sica pública i universal, El seu objectiu no és assegurar la redistribució social sinó evitar la pobresa. Aquest model incentiva la contractació d’assegurances privades individuals o d’empresa de salut i vellesa.
  • El model conservador o corporativista de l’estat del benestar (també anomenat model Bismark) el trobem a la major part de l’Europa continental (Alemanya, França, Italia, etc.). Els drets socials estan vinculats a l lloc de treball, a l’status laboral i el principal objectiu es mantenir el nivell d’ingressos enfront la vellesa. Els beneficis estan lligats als esquemes ocupacionals i sovint vinculats proporcionalment al salari anterior. La redistribució social té lloc entre generacions però no dins de la mateixa generació. En aquest model els incentius a la contractació de d’assegurances privades és poca. Per contrapartida la famí­lia hi juga un paper important.
  • El model socialdemòcrata d’estat del benestar el trobem a Escandiní via. Es caracteritza per unes prestacions bí siques universals i iguals per a tothom amb un complement addicional lligat a les contribucions de cadascú. El seu principal objectiu és la redistribució social tant entre generacions com dins de la mateixa generació.

Per í˜yvind Langeland, Norwegian pensions and European Markets (The University Of Oslo, 2007).

Alguns autors, com V. Navarro, assenyalen un quart model, el model postfeixista (o del sud d’Europa) que seria una variant del model conservador amb unes prestacions més modestes i que seria el resultat del pobre i tardí  desenvolupament de l’estat del benestar als països del sud d’Europa arran de les dictadures que van patir.