Arxiu d'etiquetes: Europa

Ilurion 20/12/2014 – Els inicis de la UE

2014/12/20 Ilurion | Els inicis de la Unió Europea.

Els continguts d’aquest programa estan extrets de Notas para entender una UE cambiante i del darrer informe del Seminari Taifa Desentrañando la UE.

Dossier UE Alternativas Economicas Abril 2014

Todo para los mercados

Con la crisis, el proyecto de construcción europea ha supeditado los intereses de los ciudadanos a los de la banca.

Dossier UE Alternativas Economicas Abril 2014
Dossier UE Alternativas Economicas Abril 2014

Volvemos a ser llamados a las urnas para elegir un nuevo Parlamento Europeo. Unas semanas antes nos bombardearán con mensajes sobre la importancia de participar en la elección de nuestros representantes en la única institución comunitaria de elección directa por parte de los ciudadanos. Apelarán al sentimiento europeo, a la importancia de las decisiones que se toman en Europa, a la necesidad más que nunca de Europa para salir de la crisis. Quizá sea momento, pues, para reflexionar críticamente sobre el papel de la Unión Europea en los últimos años. Continua la lectura de Todo para los mercados

Que la gent d’esquerres continuï preguntant-se què passaria si deixem l’euro és negar-se a aprendre de l’experiència dels darrers anys. Ja no som al 2010. Ara ja sabem què ens ha passat per mantenir-nos dins l’euro.

– Costas Lapavitsas

Notas para entender una UE cambiante

Escribo estas líneas en una semana que nos dicen que será crucial para Europa, la UE y para el Euro1. Parece que estamos frente a una “refundación” de la UE y muchos dicen que la UE de los próximos meses y años no se parecerá en nada a la UE que conocemos hasta ahora. Escribir pues un artículo sobre la UE en estas circunstancias podría parecer una misión más propia de la astrología que otra cosa. Sin embargo, aunque muy probablemente veamos renegociar y modificar tratados, instituciones y políticas, deberíamos ser capaces de observar cuales son los rasgos estructurales de la UE y sus grandes tendencias de futuro. Lo que sigue es la presentación de distintos elementos, que espero que puedan servir para analizar y comprender mejor todos los cambios que va a sufrir la UE próximamente.
Continua la lectura de Notas para entender una UE cambiante

Nou curs del Seminari Taifa: El procés de construcció europea

La UE, pa qué? pa quién?
La UE, pa qué? pa quién?

El Seminari Taifa proposa un nou curs al voltant del procés de construcció Europea i la polí­tica actual de la UE.
El curs tindrí  lloc a Ecoconcern tots els dimecres a partir del 12 de maig i fins al 16 de juny.

A l’actualitat la Unió Europea s’ha convertit en un dels agents fonamentals en l’avenç de les polí­tiques neoliberals. L’objectiu del curs es centraria en presentar quins són, des dels seus orí­gens, els objectius del procés de construcció europea així­ com quins instruments ha emprat per la consecució d’aquest objectius. Analitzar quins són els reptes presents i futurs de la Unió així­ com els diferents impactes socials, ambientals i econòmics del procés esdevindran també temes centrals del curs.

Continua la lectura de Nou curs del Seminari Taifa: El procés de construcció europea

Europe in Crisis: A Critique of the EU’s Failure to Respond and Proposals for a Democratic Alternative – EuroMemorandum 2009/2010

Un any més ja s’ha publicat el document del grup d’Economistes Europeus per una Polí­tica Econòmica Alternativa.

Aquest any, com no podia ser d’altra manera es centra en la crí­tica de la resposta de la UE a la crisis, Europe in Crisis: A Critique of the EU’s Failure to Respond and Proposals for a Democratic Alternative. I un any més estic més d’acord amb els diagnòstics que amb les propostes, però en qualsevol cas, el considero un document essencial per a qualsevol que cerqui una perspectiva crí­tica de l’actuació de la UE.

PDF: Europe in Crisis: A Critique of the EU’s Failure to Respond and > Proposals for a Democratic Alternative
Adhesions: Declaration_of_Support_EuroMemorandum_2009

La perversió del llenguatge…

La Comissió Europea considera “un pas endavant” el mí xim de 65 hores setmanals!

La sintí xis de cocentració reconcilia dos mots oposats unint-los en una estructura ferma i familiar que s’assumeix sense dificultats. Així­:

  • partits que treballen a favor del capitalisme s’anomenen socialistes,
  • goberns despòtics s’naomènen democrí tics,
  • eleccions manipulades s’anomenen lliures,
  • accions militars enormement destructives s’anomenen humanití ries,
  • intervancionismes marcadament autoritasis ‘anomenen (neo)liberals,
  • productes i prí ctiques industrials s’anomenen naturals, biològics i ecològics.

Font: Jose Manuel Naredo – Las raí­ces económicas del deterioro ecológico y social (2007)

Tots els impostos de la UE

Des de fa uns dies, la Unió Europea posa a disposició del públic un banc de dades amb informació de tots els impostos de tots els estats membres de la Unió. Sens dubte una bona notí­cia per a investigadors, juristes i curiosos en general. Però sobretot de gran utilitat per a les empreses transnacionals que podran localitzar les ubicacions fiscalment més avantatjoses amb més facilitat.

Per a quan una base de dades similars per a regulacions socials i ambientals?

Per cert, podeu consultar-la al següent enllaç: ‘Taxes in Europe’ Database

Font: Vilaweb – Un banc de dades permetrí  de saber tots els impostos de la UE