Arxiu d'etiquetes: google

Google Chart API

En el post anterior veureu qui ha dos grí fics. Doncs bé, per a crear-los he utilitzat el nou servei de can Google Google Chart API que permet crear grí fiques a través d’un simple enllaç URL.

El servei és força flexible a i interessant si bé el seu major potencial és per a aplicacions web que necessitin crear molts grí fics i que les dades d’aquests variin amb relativa facilitat. En canvi per a contingut estí tic la seva utilitat és més limitada i jo optaria per a servir els grí fics localment (ja sigui en format imatge o generant-los amb javascript.

Continua la lectura de Google Chart API

integrar el calendari de google amb el de GNOME

Aquest és un truc per integrar el calendari de Google Calendar amb el calendari de GNOME sense fer servir evolution, encara que requereix tenir el paquet evolution i evolution-server instal·lats. També pot fer-se sevir amb qualsevol calendari en format iCalendar.

/usr/libexec/evolution-webcal $URL

on $URL representa l’adreça en format webcal: del calendari que volem afegir.

Font: Bryan Clark – Mashing Google Calendar and GNOME