Arxiu d'etiquetes: Linux

fsck ext3

Si utilitzeu particions ext2/ext3 sota windows (com ara amb el driver Ext2IFS), sempre existeix el risc quan es penja el windows es produeixin errors d’escriptura al disc. En aquests casos hi ha 2 solucions possibles:

 • 1. Muntar les particions en linux per tal que el driver ext2/3 integrat al kernel intenti solucionar automí ticament els errors.
 • 2. Reparació manual:
  init 1
  fsck.ext3 -y /dev/sda1

  NOTA: ext3 és el sistema d’arxius de la partició i /dev/sda1 és la partició amb problemes.

Lectura/Escriptura en NTFS sota linux

Passos per a tenir accés de lectura i escriptura a la partició NTFS on tenim el Windows XP que cohabita amb el Linux.

 1. Instalar FUSE
 2. Instalar el driver ntfs-3g
 3. Si no s’ha carregat el modul fuse,
  modprobe fuse
 4. ntfs-3g /dev/sda1 /windisk -o silent,umask=0,local=es_ES.utf8

  (canviar /dev/sda1 per la partició que sigui i /windisk pel punt de muntatge que vulguem)

 5. Afegir la lí­nia següent al fstab (modificant el que convingui):
  /dev/sda1      /windisk       ntfs-3g silent,umask=0,locale=es_ES.utf8,no_def_opts,allow_other 0 0
  

Convertir arxius .flv en .mpg

Com convertir els videos descarregats de youtube o Google Video (estan en format .flv) a .mpg (o avi).

 1. Cal tenir instal·lat el paquet ffmpeg
 2. ffmpeg -i video.flv -ab 56 -ar 22050 -b 500 -s 320x240 video.mpg (o .avi)
 3. Per a mandrosos:ffmpeg -i video.flv video.mpg(o .avi)

Parí metres:
-b (video bitrate): set the video bitrate in kbit/s (default = 200 kb/s)
-ab (audio bitrate): set the audio bitrate in kbit/s (default = 64)
-ar (sample rate): set the audio samplerate in Hz (default = 44100 Hz)
-s (size): set frame size. The format is WxH (default 160×128)

Via: The 409 – Convert Google Video FLV’s into AVI, MPG, etc…in LINUX

SuSE Linux 10.1 – XGL

Fa uns dies que vaig actualitzar el portatil a la nova SuSE 10.1. La impressió general és bona. En la lí­nea del que SuSE ens te acostumats; amb una molt bona detecció i configuració del maquinari i una molt bona integració entre KDE i GNOME (GNOME però sempre una versió per darrera de la última publicada :( ). Em quedava però instal·lar els controladors (propietaris) de la targeta grí fica per a poder activar el 3D i poder comprovar la novetat més espectacular que incorpora la nova versió de SuSE, el XGL. Encara no he tingut ocasió de compovar-ne el rendiment en ple treball però he estat provant-los una estona i els efectes que s’aconsegueixen són realment espectaculars (clar que no sembla que itnguin massa utilitat productiva :p ). Cada dia Linux s’assembla menys a la lí­nia de comandes original ;)

Videos de demostració (via Novell)

 1. True transparency .mpg (12MB)| .ogg (3.7MB) | streaming flash
 2. Zoom .mpg (8.5MB) | streaming flash
 3. Desktop Organization .mpg (16MB) | .ogg (5.7MB) | streaming flash
 4. Spinning Cube .mpg (16MB) | .ogg (7.1MB) | streaming flash

Facturació on-line de Telefònica per a usuaris de Linux

Passejant per les llistes de SuSE, he trobat aquest fil sobre com visualitzar les fatctures signades digitalment de Telefonica sota Linux.
Telefonica proporciona la possibilitat de rebre les factures en format electrònic i et dona dos opcions: visualitzar-les en linia o bé descarregar-les com a factures signades digitalment. Si optem per aquesta segona opció, ens trobem que podem descarregar un fitxer amb l’extensió .fp7 però Telefonica només proporciona un visor d’aquest tipus de diocuments per a Windows. Afortunadament malgrat no s’informa d’això a la pàgina web en qüestió en Linux també podem visualitzar-les. (Cito literalment el missatge enviat a la llista suse-linux-s)

“Para acceder a la factura firmada desde Linux es necesario tener instalado openssl (una implementación de código libre de SSL V2/3 y TLS y librerí­a de criptografí­a de propósito general).

Estas librerí­as pueden descargarse de http://www.openssl.org

Una vez instalada esta librerí­a se debe proceder a la descarga de los archivos de factura firmados digitalmente. Son archivos con extensión fp7 y pueden obtenerse desde Telefonicaonline en la página de descarga de facturas.

En Linux es necesario descargarlos a un archivo local.

Este archivo cumple el estándar y dentro se encuentra encapsulado el archivo pdf y la firma de Telefónica. Para validar la firma es necesario tener el Certificado de Telefónica, que puede descargarse en: http://www.telefonicaonline.com/on/es/archivos/cer/fnmt.cer

Suponiendo que el archivo descargado de factura sea factura.fp7 el comando que debe ejecutarse en Linux es el siguiuente:

openssl smime -verify -in factura.fp7 -inform DER -CAfile fnmt.cer -out factura.pdf

Ejemplo de ejecución:

XXX:/tmp$ openssl smime -verify -in factura.fp7 -inform DER -CAfile fnmt.cer -out factura.pdf 
Verification Successful 
XXX:/tmp$ ls -l *pdf 
-rw-r--r--  1 XXX   users    24574 Jan 29 09:30 factura.pdf 

Este comando validará la firma y extraerá el archivo factura.pdf que puede ser visualizado por cualquier visor de pdf.

No obstante, el archivo original: factura.fp7 es el único que tiene validez legal y el que debe almacenarse en caso de tener que validarlo con la Agencia Tributaria.

NOTA: Per als usuaris de MacOSX a part d’aquesta opció també existeix un script anomenat e-factura2pdf que facilita el procés.

Llegir particions linux des de windows

Via barrapunto m’assabento de la publicació d’un driver per a MS Windows que permet la lectura i escriptura de particions Ext2 i Ext3.

Se que ja existien solucions anteriors que permetien la lectura (i en alguns casos també l’escriptura) de particions linux, però el que és important és que aquest driver està desenvolupat amb un kit especific de Microsoft per al suport de sistemes d’arxius i per tant les particions Ext2 i Ext3 estan soportades al mateix nivell que les FAT32 i NTFS.

Driver: Ext2 Installable File System for Windows

SuSE Open-XChange

Fa un temps, l’empresa Netline Internet Service va alliberar el servidor d’entorn col·laboratiu en el qual es basava el producte comercial SuSE LINUX Openexchange Server.

El nou projecte es diu OPEN-XCHANGE i es pot descarregar gratuitament de la pàgina del projecte.

El principal problema és el complicat procés d’instal·lació i configuració.
Afortunadament, he trobat una magnifica guia d’instal·lació a OX Server-Open-XChangeâ„¢ Community (guies d’instal·lació disponibles per a SuSE 9.2, SuSE 9.3 i SLES 9).

Skype-rec

Pof ha penjat al seu blog una versió modificada de l’Skype-rec,
un programet per a Linux (desenvolupat originariament per Marilen Corciovei a partir del vsound) que permet grabar les converses de l’Skype sense necessitat d’una tercera maquina o d’una amb dues targes de so com calia fins ara. La modificació de’n Pau consisteix en haver afegit un mecanisme de control per evitar el problema de l’audio desfassat.
Actualització: En Kraken ha fet una nova modificació a partir de la d’en Pau. Un exemple més de les possibilitats que ofereix el software lliure…
Per a compilar el programa n’hi a prou amb un make i per a grabar una conversa de l’skype només cal executar el codi següent:
./skype-rec skype
Post original al fòrum de Linux d’Skype.com

Neverwinter Nights sota Linux

Neverwinter Nights For Linux

NWN Gold For Linux

HotU For Linux!

SoU For Linux!


Continua la lectura de Neverwinter Nights sota Linux