Arxiu d'etiquetes: mercat_de_treball

Del pleno empleo a la plena precariedad

Informe 3 ja disponible

Ja ha vist la llum el tercer número de la sèrie Informes de economí­a que publica el Seminari d’Economia Crí­tica Taifa.

En aquesta ocasió centrel el nostre aní lisi en el mercat de treball. L’informe estí  dividit en tres parts. En primer lloc es presenta el marc conceptual en el que es desenvolupen les relacions laborals en l’actualitat, revisant les principals posicions teòriques al respecte. En segon lloc dibuixem l’evolució del mercat laboral espanyol des dels anys setanta del segle XX fins a l’actualitat assenyalant les principals etapes i posant un ènfasi especial en els últims 10-15 anys en els quals s’ha anat susbtituïnt progressivament el problema de l’atur a costa del nou problema de la precarietat laboral. Per últim, dediquem tot un apartata a analitzar la recent reforma laboral del 2006 i , malgrat encara és d’hora per poder evaluar-ne els resultats, intentem explicar les principals novetats així­ com els seus efectes i les seves conseqüències.

Podeu descarregar-lo en format PDF o podeu demanar-ne còpies en paper (al simbòlic preu d’1 euro) a seminaritaifa@seminaritaifa.org o a mi mateix.

PDF: Informe 3. Del pleno empleo a la plena precariedad

El objetivo de este Informe es analizar las lí­neas principales por las que está evolucionando el ámbito del empleo en los últimos años, en el estado español. Sabemos que el capitalismo es un sistema de organización social y económica donde la población está dividida esencialmente en dos clases sociales: los que disponen de un capital para invertir y vivir de sus beneficios, y los que se han de ganar la vida mediante su trabajo.
En el capitalismo es mediante la venta de la fuerza de trabajo de la población que no es propietaria del capital —trabajadores— a los que lo poseen —capitalistas—, como la mayorí­a de las personas obtienen los ingresos necesarios para vivir. Por ello la situación del empleo y su evolución es esencial para evaluar el desarrollo de la vida individual y colectiva de la sociedad.

Índex

PARTE 1: LAS RELACIONES LABORALES AL PRINCIPIO DEL SIGLO XXI

 • Introducción
 • 1.1. Las relaciones laborales al principio del siglo XXI
 • 1.2. La importancia de las posiciones teóricas sobre el mercado de trabajo
 • 1.3. La polí­tica de empleo en la UE

PARTE 2: ALGUNOS RASGOS DEL MERCADO DE TRABAJO EN EL ESTADO ESPAí‘OL

 • 2.1.La polí­tica de empleo en España desde los setenta hasta el nuevo siglo
 • 2.2.La evolución del empleo y la contratación laboral
 • 2.3. El paro y la precariedad

PARTE 3: LA REFORMA LABORAL DE 2006

 • 3.1. Los antecedentes
 • 3.2. La reforma laboral
 • 3.3. El coste de la Reforma laboral
 • 3.4. Una evaluación inicial de la Reforma Laboral

Sobre el mercat de treball a Europa i als EEUU

Vull fer una reflexió sobre la situació de mercat de treball als EEUU i a Europa en els últims anys extretes del llibre El sueño europeo de J. Rifkin dedicada especialment a aquells que creuen que Europa ha d’imitar els EEUU i seguir la una polí­tica laboral basada en flexibilització i precarització per tal d’augmentar l’ocupació.
(NOTA:aquest matí­ anava pel carrer i m’ha indignat molt que dues persones que no precisament feien cara de ser alts directius d’alguna gran empresa defensaven aquest model i criticaven que els treballadors avui en dia són poc adaptatius i que encara haurien d’estar agraïts per tenir feina perquè si vol l’empresari pot trobar gent que faci la mateixa feina, amb més formació i amb la meitat de sou….)

Als EEUU l’atur s’ha reduït d’un mí xim del 7,5% el 1992 a un 4% l’any 2000 (5,7% a desembre de 2003). Això ens portaria a pensar que malgrat l’escalt de la bombolla tecnològica, els EEUU són un model per a Europa. Malgrat tot, aquesta xifra mí­nima del 4% és molt enganyosa ja que no és comptabilitzen ni els més de 2 milions treballadors desanimats que van passar a ser població inactiva (i per tant no aturats) ni la població reclusa (que als estats units suposa al voltant d’un 2% de la població en edat de treballar). Segons un artí­cle de Bon Herbert al Washington Post (5/5/2003) “Jobs and the jobless” la xifra real d’atur als EEUU a principis del 2003 era d’un 9%; una xifra no tant allunyada de les xifres europees. A més cal tenir en compte les condicions de la majoria dels llocs de treball creats durant aquest perí­ode (treballs temporals i a temps parcial, sense garanties socials i sovint practicament en condicions del que es coneix com “economia informal”.

A Europa ens estem plantejant polí­tiques laborals més flexibles, reduir impostos i cí rregues socials a les empreses i replantejar els models de pensions i assistència social per tal d’imitar el “miracle econòmic” dels EEUU.

Ara vull citar textualment a Rifkin (p.78) i em sembla que ja no cal dir res més:

Los mitos tardan en morir. A pesar de que el milagro americano del empleo resultó ser más pasajero y frágil de lo que pretendí­a la propaganda, muchos lí­deres polí­ticos y representantes públicos europeos siguen buscando guí­a e inspiración en el modelo americano. Su entusiasmo va en la dirección equivocada. Más que preguntarse por lo que han hecho bien los americanos y mal los europeos -un pasatiempo favorito de los lí­deres europeos-, deberí­an congratularse por haber creado el modelo capitalista más humano de toda la historia, y luego preguntarse que nuevas ideas podrí­an incorporarse para mejorarlo.