Arxiu d'etiquetes: Miniposts

Desactivar el Touchpad mentre s’escriu

Com desactivar el Touchpad del portí til mentre s’escriu per evitar moure el cursor sense voler.

1. Cal editar l’arxiu xorg.conf.

sudo gedit /etc/X11/xorg.conf

2. Cercar la secció referent al Touchpad


Section "InputDevice"
Identifier "Synaptics Touchpad"
Driver "synaptics"

3. Afegir la següent lí­nia

Option "SHMConfig" "on"

4. Fer que el programa syndaemon s’executi cada cop que s’inicia una sessió.

syndaemon -d

Via: Mundo Geek

xuleta pdftk

Un recordatori d’algunes de les funcions del programa pdftk. També hi ha disponible una interfí­cie grí fica, GUIPDFTK.

Exemples:

Unir dos o més PDFs en un document nou.

pdftk 1.pdf 2.pdf 3.pdf cat output 123.pdf

o

pdftk *.pdf cat output combinados.pdf

Extreure pí gines de diferents documents i combinar-les.

pdftk A=uno.pdf B=dos.pdf cat A1-7 B1-5 A8 output combinado_especial.pdf

Codificar un PDF amb una paraula de pas forta.

pdftk midocumento.pdf output midocumento-codificiado.pdf owner_pw password123

Descodificar-lo.

pdftk midocu-codificado.pdf input_pw pasword123 output docu-descodificado.pdf

Unir dos arxius, un d’ells codificat.

pdftk A=docu-codificado.pdf otrodocu.pdf input_pw A=password123 cat output combinado2.pdf

Descomprimir el text d’un document PDF.

pdftk midocumento.pdf output midocumento.simple.pdf uncompress

Reparar un document PDF (si és possible).

pdftk documento-dagnado.pdf output documento-corregido.pdf

Font: Mikrotecnologias – La super herramienta para PDF.