Arxiu d'etiquetes: Política

Noruega cancela part del deute extern d’alguns països per considerar-lo il·legal

El Ministeri d’Afers Exteriors Noruec ha decidit condonar unilateralment part del deute extern que els països pobres altament endeutats tenien pendent de pagament amb Noruega.

EL motiu de la condonació és que l’executiu noruec ha considerat il·legal el deute ja que la suposada “ajuda al desenvolupament” que va generar aquest deute no va ser motivada per motius de foment del desenvolupament dels països receptors sinó que foren préstecs condicionats a intèssos interns noruecs.

En concret, els deutes condonats pertanyen a la Campanya d’Exportació de Vaixells que es va duu a terme els anys 1976 i 1980 i per la qual es van atorgar préstecs a països pobres per a que poguessin comprar vaixells fabricats a Noruega ja que el sector de la construcció naval estava passant una severa crisi en aquells moments. Durant aquest perí­ode, Noruega va vendre, mitjançant préstecs i altres subsidis, 156 vaixells a 21 països per valor de 3,7 bilions de corones.

Els països beneficiats seran Equador, Egipte, Jamaica, Perú, Sierra Leone, Birmí nia i el Sudan. En els casos d’Equador, Sierra Leone, Birmí nia i el Sudan el deute per exportació de vaixells representa la totalitat del deute d’aquests països amb Noruega (el 99% en el cas del Sudan), mentre que en el cas d’Egipte i Jamaica representa el 75% i en el cas del Perú el 18% del total del deute bilateral. En els casos d’Egipte, Equador, Perú i Jamaica el deute serí  cancelat el 2007 mentre que en els casos de Birmí nia, el Sudan i Sierra Leone caldrí  esperar fins que finalitzin els trí mits per a ser considerats països altament endeutats (possiblement al 2008).

La principal novetat d’aquesta condonació és però que per primera vegada un govern ha acceptat la corresponsabilitat del deute com a conseqüència d’una polí­tica de crèdit fallida i que aquesta condonació no serí  comptabilitzada com a ajuda al desenvolupament dels propers anys.

En total, el deute cancel·lat serí  de 4,4 bilions de corones.

Més informació

Nota de premsa del Ministeri d’Afers Exteriors de Noruega: Cancellation of debts resulting from the Norwegian Ship Export Campaign (1976-80)
Nota de premsa d’Eurodad: Norway makes groundbreaking decision to cancel illegitimate debt.
Rebelion.org: Histórica y ejemplar condonación.

Creu de Sant Jordi per a un xantatgista

Entre la quantitat de Creus de Sant Jordi que s’han entregat aquest any, sorpren sobretot que en rebi una Andreas Scheleef, president de SEAT. Tots sabem que les Creus de Sant Jordi estan molt davaluades, però d’aquí­ a donar una Creu de Sant Jordi al mí xim responsable del ERO (Expedient de Regulació d’Ocupació) que va acabar amb l’acomiadament de 600 treballadors i que malgrat SEAT habia rebut nombroses subvencions per a mantenir la producció al nostre paí­s continua fent xantatge per emportar-se la producció a un altre lloc si no es cedeix continuament a les demandes del moment…

En fi, com sempre… Cornuts i pagar el beure…

Sur o no sur

Portada Sur o no sur

Tí­tol: Sur o no sur. Los derechos sociales de las personas inmigradas
Idioma: Castellí 
Autors: Mónica Torres, Xavier Seuba, Marco Aparicio, Gerardo Pisarello i Vanesa Valiño (coords.). Observatori DESC
Editorial: Icaria Editorial
Col·lecció: Ακαδημεια
Any: 2006
ISBN: 84-7426-852-4
WWW: Sur o no sur. Los derechos sociales de las personas inmigradas
WWW: Observatori DESC
Pí gines: 168
PVP: 12,50 EUR.

Aquesta publicació revela des d’una perspectiva sociològica l’abisme que existeix entre l’aportació quotidiana dels immigrants i el tracte discriminatori que aquests reben en l’í mbit laboral, educacional, habitacional o sanitari.
Des d’un punt de vista jurí­dic, es constata com amb freqüència el tracte quotidií  vulnera la pròpia legalitat constitucional i internacional. Finalment, la publicació analitza la situació dels immigrants des d’una perspectiva filosòfic polí­tica, basada en el reconeixement efectiu de la llibertat de circulació i la implantació progressiva d’una ciutadania de residència.

Sur o no sur. Los derechos sociales de las personas inmigradas

Després una primera introducció sobre la importí ncia de garantir els Drets Socials a la població migrant, degut a la creixent presència de població immigrant a Catalunya i Espanya i a la importí ncia de la protecció d’aquests drets per a la creació d’una ciutadania plural i inclusiva, s’analitzen en capí­tols separats ela situació actual de l’accés als drets al Treball, a l’Educació, a la Salut i a l’Habitatge per part de la població immigrant. Es posa especial èmfasi en la problemí tica de l’accés a aquests drets, especialment, en els casos d’immigrants en situació irregular i la vulneració dels Drets Fonamentals i del principi de no discriminació que suposa la situació actual.

Go to Venezuela – You Idiot!

Via newsvine, em trobo amb un dels millors article sobre la situació a Venezuela que he llegit en molt de temps. Paradoxalment estí  escrit per un periodista nord-americí  que després fer una crida en un article a comprar benzina a Citgo (filial de PDVSA als EEUU), no parava de rebre missatges de sectors de dretes (“rightwingers”) dient que perquè no se n’anava a Venezuela si tant li agradava… I això és el que va fer i en aquest article explica les impresions de la seva visita a Venezuela.

Article original: Go to Venezuela, You Idiot! by Jeff Cohen
WWW: www.jeffcohen.org
Copia local:
Continua la lectura de Go to Venezuela – You Idiot!

El Paà­s vs. Amèrica Llatina

Per enèssim cop, El Paí­s deixa anar alguns judicis de valor completament gratuits sobre els lí­ders polí­tics de l'”esquerra” llatinoamericana. Avui, per partida doble…

(…)
Hoy quien manda es Statoil, la empresa pública noruega de hidrocarburos. A Severre Kojedal, su relaciones públicas, le chispean los ojos cuando habla de los proyectos en la zona. Statoil -cuyo nombre resume el lema de Evo Morales, petróleo estatal- recibió permiso del Parlamento para perforar el mar de Barents en 2002.
(…)
Reportaje “El cambio climático abre el írtico” pot RAFAEL MéNDEZ en el suplemento DOMINGO de El Paí­s del 11-06-2006

Un comentari completament inapropiat i fora de lloc ja que l’article no té cap mena de relació amb Bolivia.

(…)
Garcí­a, con un partido -Alianza Popular Revolucionaria Americana (Apra)- minoritario en el Congreso y un 47% del electorado que apoyó
en las urnas el programa del ex militar golpista Ollanta Humala -partidario de nacionalizar los recursos naturales, no permitir la llegada del petróleo o gas peruano a Chile y estrechar lazos con Venezuela-, es consciente de que tampoco se puede permitir ampararse bajo la bandera del neoliberalismo y ha optado renegociar al menos parcialmente su alianza con Washington.
(…)
Perú vota por abrir sus mercados” por JORGE MARIRRODRIGA el en suplemento NEGOCIOS – Economí­a de El Paí­s del 11-06-2006

Es presenta al cadidat derrotat Ollanta Humala com a militar ex-colpista i s’acompanya amb una interprestació maniquea i tergiversada de les seves propostes electorals per tal de desprestigiar-les.

Algun dia explicarí  El Paí­s el perquè de la seva hostitlitat cap a alguns lí­ders polí­tics llatinoamericans?

Elecciones en Colombia 2006 (o como una vez más gana la abstención)


En el dí­a de ayer, ílvaro Uribe Vélez fue reelegido presidente de Colombia con más del 60% de los votos.
Las de ayer han sido calificadas por muchos de elecciones históricas ya que por primera vez el presidente en ejercicio podí­a presentarse a la reelección. También porque Uribe consiguió más de 7 millones de votos, el mejor resultado en unas presidenciales en los últimos 80 años (con excepción del Frente Nacional o cuando se trató de candidatos únicos). Historicas, quizás también, por ser una jornada electoral (y una campaña electoral en general) sin incidentes graves.
También la izquierda está de celebración. A pesar de la derrota, consiguieron los mejores resultados de su historia y se sitúan como segunda fuerza polí­tica superando a los liberales de Horacio Serpa. Se dice que rompen (definitivamente?) el bipartidismo tradicional entre liberales y conservadores para situar la polí­tica colombiana en el eje Izquierda-Derecha. Aunque para eso hará falta ver que pasa con el “Uribismo” después Uribe y con las siempre frágiles coaliciones de izquierdas (Polo Democrático Alternativo).

Sin embargo, nadie hoy habla de la gran ganadora de las elecciones y ésta es sin duda alguna la abstención.

Población de Colombia1: 41.242.948 personas
Población con derecho a voto2: 38.000.000 ciudadanos
Total de votantes habilitados3: 26.731.700
Total de votos: 12,058,788 votos
Votos conseguidos por ílvaro Uribe Vélez: 7,363,421 votos
% de abstención: 55%
% de abstención respecto a la población con derecho a voto: 68,3%
% de votos conseguidos por Uribe sobre los votos emitidos válidos: 62,20%
% de votos conseguidos por Uribe sobre el total de votantes habilitados: 28%
% de votos conseguidos por Uribe sobre la población con derecho a voto: 19,4%

Hace pocos dí­as la Unión Europea exigí­a a Montenegro una participación superior al 50% para considerar legí­tima la votación en su referéndum por la independencia (e incluso así­ hay quien todaví­a discute la legitimidad del resultado). Hoy, una semana más tarde, todo el mundo se felicita con una participación del 30% de la población con derecho a voto (incluso menor que hace 4 años!). Puede que Uribe haya aumentado su apoyo popular, pero no ha sabido aumentar el interés por la polí­tica colombiana. Casi 12 millones de colombianos viven de espaldas a la polí­tica en un momento histórico en el que la población de América Latina se encuentra vive la polí­tica con especial efervescéncia. Esto no puede ser para felicitarse. Poco después de darse a conocer los resultados Uribe decí­a ante sus fieles: “No somos siete millones trescientos mil. Somos 42 millones de colombianos”. Esperemos que en los próximos cuatro años Uribe piense, por lo menos un poco, en los otros 35 millones de colombianos.

Más información:
Wikipedia (ES) – Elecciones presidenciales de Colombia (2006)
Wikinews (ES) – Uribe es reelegido presidente de Colombia
Registradurí­a Nacional del Estado Civil de la República de ColombiaAhir, ílvaro Uribe Vélez fo reelegit president de Colombia amb més del 60% dels vots.

Les d’ahir han estat qualificades per molts d’eleccions històriques ja que per primera vegada el president en exercicis podia presentar-se a la reelecció. També perquè Uribe ha aconseguit més de 7 milions de vots, el millor resultat en unes presidencials en els últims 80 anys (exceptuant els resultats del Frente Nacional o en els casos de candidats únics). Històriques, potser també, per ser una jornada electoral (i en general una campanya) sense incidents greus.

També l’esquerra estí  de celebració. Malgrat la derreota, han aconseguit els millors resultats de la seva història i es situen com a segona força polí­tica superant els liberals d’Horacio Serpa. Es parla ja que Colombia ha aconseguit trencar (definitivament?) el bipartidisme tradicional entre liberals i conservadors per situar l’escenari polí­tica colombií  en l’eix Esquerra-Dreta. Encara que, per això, faltarí  veure que passa amb l'”Uribisme” després d’Uribe i amb les sempre frí gils coalicions d’esquerres (Polo Democrático Alternativo).

No obstant, avui ningú parla de la gran guanyadora d’aquestes eleccions i aquesta és sense cap mena de dubte l’abstenció.

Població de Colombia4: 41.242.948 persones
Població amb dret a vot5: 38.000.000 persones
Total de votants habilitats6: 26.731.700 votants
Total de vots: 12,058,788 vots
Vots aconsseguits per ílvaro Uribe Vélez: 7,363,421 vots
% de abstenció: 55%
% de abstención respecto a la población con derecho a voto: 68,3%
% de vots aconsseguits per Uribe sobre el total de vots emesos ví lids: 62,20%
% de vots aconsseguits por Uribe sobre el total de votants habilitats: 28%
% de vots aconsseguits por Uribe sobre el total de població amb dret a vot: 19,4%

Fa pocs dies la Unió Europea exigia a Montenegro una participació superior al 50% per a considerar legí­tima la votació en el referèndum per la seva independència (i encara avui hi ha qui en qüestiona la legitimitat del resultat). Avui, una setmana després, tothom es felicita per una participació del 30% dels colombians amb dreta vot (fins i tot menys que fa cuatre anys!). Potser Uribe ha augmentat el seu suport popular, però el que és innegable és que no ha sabut auggmentar l’interès per la polí­tica colombiana. Prop de 12 milions de colombians viuen d’espatlles a la poí­tica en un moment històric en el qual la població d’Amèrica Llatina viu la polí­tica amb especial efervescència. I això no pot ser pas per felicitar-se. Poc després de donar-se a conèixer els resultats, Uribe deia davant dels seus fidels: “No somos siete millones trescientos mil. Somos 42 millones de colombianos”. Esperem que en els propers cuatre anys Uribe pensi també, almenys una mica, en els altres 35 milions de colombians.

Més informació:
Wikipedia (ES) – Elecciones presidenciales de Colombia (2006)
Wikinews (ES) – Uribe es reelegido presidente de Colombia
Registradurí­a Nacional del Estado Civil de la República de Colombia

  1. censo 2005 []
  2. estimados a falta de la publicación definitiva de los datos del censo 2005 []
  3. para votar en Colombia es requisito primero inscribirse como votante []
  4. avanç cens 2005 []
  5. estimats a falta de la publicació de les dades definitives del cens 2005 []
  6. per a poder votar a Colombia és requisit indispensable primer inscriure’s com a votant []

Anàlisi crí­tic dels 100 primers dies d’Evo Morales

Quan tothom titlla a Evo Morales d’un perillós lider d’ultraesquerra perillosament proper al comunisme soviètic, em trobo amb un article d’opinió a Bolpress signat pel Cedla i titulat Legitimando el orden neoliberal: 100 dí­as de gobierno de Evo Morales en el qual es fa un aní lisi molt crí­tic des del marxisme dels 100 primers dies de gestió.

La hipótesis central de este documento plantea que, sobre la base del respaldo y la adhesión de masas otorgados a su mandato, el gobierno de Evo Morales se orienta a legitimar nuevamente el neoliberalismo, a partir de la búsqueda –no exenta de conflictos y dificultades– de un nuevo “pacto social” con los empresarios exportadores nativos y los consorcios transnacionales.

Còpia local de l’article: Legitimando el orden neoliberal: 100 dí­as de gobierno de Evo Morales

Nacionalizaciones en Bolivia II (cuando el negocio de las pensiones entra en escena)

Segundo episodio del proceso de nacionalización de los recursos hidrocarburí­feros bolivianos.

Esta mañana todos los periódicos españoles llevaban la noticia que los grupos BBVA y Zurich deben entregar al gobierno de Bolivia “a tí­tulo gratuito” las acciones de las empresas petroleras que gestionan. A primera hora de la mañana el vicepresidente del gobierno y ministro de economí­a Pedro Solbes declaraba que la transferencia de dichas acciones sin compensación es inaceptable.

Solbes deberí­a ocuparse un poco más de su trabajo (hoy hemos conocido que el déficit por cuenta corriente ha aumentado un 26,6% en los dos primeros meses del año) en vez de preocuparse de los intereses de una empresa privada de un paí­s que no es el suyo. Curiosamente el alarmismo de Solbes y de la prensa española en general contrasta con la serenidad de las declaraciones de los dirigentes del BBVA1, seguro mucho más informados de las implicaciones del decreto conocido anoche.

Ayer, a través del Decreto Supremo 28711, decreto complementario al artí­culo 6 del Decreto 28701 dictado el 1 de mayo, se exigió a AFP Previsión y Futuro Bolivia, las dos Administradoras de Fondos de Pensiones que operan en el paí­s, filiales bolivianas de los grupos financieros europeos BBVA y Zurich Financial Services respectivamente la entrega al gobierno de Bolivia de las acciones de las empresas petroleras Andina, Chaco y Transredes que integran parte de los fondos de pensiones que dichas instituciones gestionan. La operación se realizará sin que el Estado pague ningún tipo de contrapartida (“a tí­tulo gratuito”) y será, desde entonces, el encargado de su gestión. Si hacemos una lectura atenta y no nos dejamos llevar por lo que podrí­a parecer una violación del sacrosanto derecho a la propiedad, veremos que las acciones que se reclaman no son propiedad de dichos grupos financieros sino que pertenecen al FCC, fondo creado durante el proceso de “capitalización”2 y que pertenece a todos los bolivianos mayores de 21 años en 1995. Dicho fondo es gestionado privadamente por las Administradoras de Fondos de Pensiones. A cambio, y gracias a los beneficios de su gestión, se paga un dividendo vitalicio a todos los bolivianos a partir de los 65 años3. Por lo tanto el decreto de ayer tan solo recupera para el estado boliviano la gestión (por el momento parcial) del Fondo de Capitalización Colectiva por lo cual no se puede calificar esta acción de expropiación porque las acciones cambian de gestor pero no de dueño.
Continua la lectura de Nacionalizaciones en Bolivia II (cuando el negocio de las pensiones entra en escena)

  1. El Periodico de Catalunya: El BBVA treu importí ncia al decret d’expropiació de Bolí­via i diu que l’estudiarí  []
  2. Nombre con el que se conoce al proceso privatizador boliviano []
  3. La esperanza de vida en Bolivia es de 64 años. Fuente: Unicef []