Arxiu d'etiquetes: Seminari TAIFA

Notas para entender una UE cambiante

Escribo estas líneas en una semana que nos dicen que será crucial para Europa, la UE y para el Euro1. Parece que estamos frente a una “refundación” de la UE y muchos dicen que la UE de los próximos meses y años no se parecerá en nada a la UE que conocemos hasta ahora. Escribir pues un artículo sobre la UE en estas circunstancias podría parecer una misión más propia de la astrología que otra cosa. Sin embargo, aunque muy probablemente veamos renegociar y modificar tratados, instituciones y políticas, deberíamos ser capaces de observar cuales son los rasgos estructurales de la UE y sus grandes tendencias de futuro. Lo que sigue es la presentación de distintos elementos, que espero que puedan servir para analizar y comprender mejor todos los cambios que va a sufrir la UE próximamente.
Continua la lectura de Notas para entender una UE cambiante

Per entendre la crisi

Demà a les 19h a Ecoconcern comença el primer dels cursos que el seminari d’economia crítica Taifa ofereix aquest any.

Per entendre la crisi

El capitalisme conté en la seva pròpia natura profundes contradiccions que provoquen imporants crisis de manera recorrent. La crisi però és també un element imprescindible per a introduir els canvis necessaris per tal de garantir el funcionament futur del capitalisme com a sistema social hegemònic. L’objectiu del curs es centrarà en comprendre la dinàmica de la crisi en el capitalisme, així com analitzar i comprendre els elements fonamentals que conformen la crisi del capitalisme avui.

CALENDARI

  • Elements fonamentals per entendre el funcionament del capitalisme i les seves crisis. En aquesta sessió s’introduiran els elements essencials que ens han de permetre entendre quines són les relacions socials fonamentals i les institucions clau que regeixen el funcionament del sistema capitalista i la seva dinàmica contradictoria.
  • Crisi financera. Entendre els mecanismes per mitjà dels quals el capital financer s’allunya de la producció real. Expansió i explosió de la bombolla.
  • Crisi econòmica. Entendre els mecanismes que permeten la generalització de la crisi al conjunt de l’economia i analitzar les causes de la crisi des de la dinàmica de l’economia productiva.
  • Crisi del deute. Entendre els mecanismes pels quals l’endeutament exterior (públic, però sobretot privat) es converteix en el principal problema dels països centrals.
  • Del deute a les retallades. Entendre la relació entre la crisi del deute i les polítiques que s’estan duent a terme, tant al nostre país com en el conjunt dels països centrals, per tal que el cost de la crisi recaigui sobre les clases populars.
  • Cercant sortides a la crisi… Quina sortida a la crisi ens espera? Sortir de la crisi o sortir del capitalisme? Discusió al voltant de les perspectives de futur i de la necessitat de construir alternatives al capitalisme.

El curs es realitzarà del 6 d’octubre al 10 de novembre a Ecoconcern. Mare de Déu del Pilar, 15, principal Barcelona.

Via Crucis a Lleida en contra de la retallada de les pensions públiques

Divendres 5 de novembre l’Assemblea Ciutadana “Que la crisi la paguin els rics” ha realitzat una acció de denúncia en contra de les retallades a les pensions públiques pel carrer major de Lleida. Un Via crucis ha escenificat el debat i les perspectives entorn el desmantellament del sistema públic de pensions.
Continua la lectura de Via Crucis a Lleida en contra de la retallada de les pensions públiques

Nou curs del Seminari Taifa: El procés de construcció europea

La UE, pa qué? pa quién?
La UE, pa qué? pa quién?

El Seminari Taifa proposa un nou curs al voltant del procés de construcció Europea i la polí­tica actual de la UE.
El curs tindrí  lloc a Ecoconcern tots els dimecres a partir del 12 de maig i fins al 16 de juny.

A l’actualitat la Unió Europea s’ha convertit en un dels agents fonamentals en l’avenç de les polí­tiques neoliberals. L’objectiu del curs es centraria en presentar quins són, des dels seus orí­gens, els objectius del procés de construcció europea així­ com quins instruments ha emprat per la consecució d’aquest objectius. Analitzar quins són els reptes presents i futurs de la Unió així­ com els diferents impactes socials, ambientals i econòmics del procés esdevindran també temes centrals del curs.

Continua la lectura de Nou curs del Seminari Taifa: El procés de construcció europea

“Per sortir de la crisi els capitals pressionaran perquè es privatitzi més” (Entrevista a Joan Junyent)

Entrevista a Joan Junyent, del Seminari d’Economia Crí­tica Taifa

Coincidint amb l”arrencada del semestre de presidència espanyola de la Unió Europea, L’ACCENT hem volgut entrevistat Joan Junyent per conèixer cap on s’encaminen les polí­tiques econòmiques de la Unió Europea en un context de crisi que al nostre paí­s estí  comportant un augment dels í­ndexs d’atur.

Continua la lectura de “Per sortir de la crisi els capitals pressionaran perquè es privatitzi més” (Entrevista a Joan Junyent)

La crisi avui: l’impacte de la crisi a l’estat espanyol i el rescat dels poderosos.

El seminari d’Economia Crí­tica Taifa presenta el nou curs, La crisi avui: l’impacte de la crisi a l’estat espanyol i el rescat dels poderosos.

Després d’analitzar les raons de les crisis en el capitalisme en aquest segon curs ens proposem analitzar de manera concreta quins estan essent els impactes de la crisi en la societat. Analitzar que estí  passant en el sector productiu, en l’í mbit laboral, quines propostes s’estan plantejant etc. per tal de poder veure també com es podrien plantejar, des d’una posició de base, mesures socials i econòmiques que ens conduïssin a un escenari molt menys dolorós per les classes popular i que potser esdevingues un primer pas cap a una transformació social més profunda. Es recomana haver cursat anteriorment el curs “La crisi en el capitalisme actual” i/o haver llegit l’informe número 6 “Apuntes teóricos para entender la crisis”.

En aquest curs es tractaran els següents aspectes:

I.- ESTRUCTURA PRODUCTIVA I FINANCES: Les conseqüències de la crisi a l’estructura productiva i financera. Revisar quin ha estat l’impacte de la crisi sobre la capacitat real de produir riquesa a l’economia estatal i que suposa realment el repetit “canvi de model econòmic” i la seva validesa com a estratègia per sortir de la crisi.

II.- MERCAT DE TREBALL: Que ha succeït i estí  succeint a l’í mbit laboral. La seqüela de l’atur i la precarietat que arrossega. La disminució de salaris i la pèrdua de drets laborals. Una avaluació de les propostes del Dií leg Social.

III.- POLÍTIQUES ECONÒMIQES: Quines polí­tiques s’han seguit per enfrontar-se a aquestes situacions? Revisió dels aspectes més importants de la polí­tica de l’Estat dels últims dos anys i, en particular, una avaluació de la polí­tica seguida respecte als impostos.

IV.- DESIGUALTATS SOCIALS: Aquesta evolució ens duu a un fort impacte sobre les condicions de vida de la població, sobretot a un augment de la pobresa i la desigualtat. Aní lisi de la situació respecte a aquests í mbits de la població en general i especí­ficament de la immigració. Revisió de les reaccions populars que les forces socials
han tingut contra aquesta diní mica.

V.- REACCIÓ I CONCLUSIONS: Intentarem arribar a algunes conclusions sobre tot el que la crisi estí  suposant sobre la societat i la vida de les persones. També explorar quin pot ser l’evolució a partir d’ara.

*Aquest curs es realitzarí  els dies 20 i 27 de gener i 3, 10 i 17 de febrer del 2010 i les sessions de treball es realitzaran a Ecoconcern de 19:00 a 22:00 hores.

Ecoconcern-Innovació Social
ecoconcern@pangea.org
Mare de Déu del Pilar, 15, principal Barcelona, Barcelona 08003 Spain
93 319 03 51

Els cursos tenen un preu de 40 euros per curs (es preveu la possibilitat d’excepcions per a qui no pugui pagar). Els cursos no es realitzaran sense un mí­nim de 15 persones inscrites per curs.

Més informació i inscripcions a http://cursos.seminaritaifa.org/ o cursos@seminaritaifa.org