Arxiu d'etiquetes: Seminari TAIFA

Curs: la crisi en el capitalisme actual (2009)

Aquest dimecres dia 14 comença una nova edició del curs que organitza el seminari d’economia crí­tica Taifa al voltant de la crisi.

El curs tindrí  lloc a EcoConcern ( c/ Mare de Déu del Pilar, 15 principal. Ciutat Vella – Barcelona) els dies 14, 21 i 28 d’octubre i 4 i 11 de novembre a les 19 hores.

Encara queden places disponibles!

Trí­ptic en PDF
Més informació dels cursos que organitza el Seminari Taifa i inscripcions a http://cursos.seminaritaifa.org o cursos@seminaritaifa.org

Un 63% dels treballadors espanyols són mileuristes

En les darreres setmanes s’ha fet públic el darrer informe dels tècnics del Ministerio de Hacienda (Gestha).

Tots els mitjans de comunicació en destaquen que el 63% dels treballadors espanyols (16,7 milions d’assalariats i 1,6 milions de treballadors per compte pròpi) són mileuristes.

Caldria matitzar que més que un 63% dels treballadors espanyols siguin mileuristes, el que diu l’informe és que aquest 63% DECLARA guanyar menys de mil euros mensuals. En el cas dels treballadors assalariats aquest matí­s no té massa importí ncia però en el cas de treballadors per compte propi la cosa canvia. Resulta sorprenent que un 75% dels empresaris espanyols declarin tenir uns ingressos mileuristes. El 1993 declaraven de mitjana més de 10.000 euros i des d’aleshores la diferència entre les rentes salarials i les rentes del treball no han parat de créixer!

Llavors només pot haver-hi tres explicacions possibles (o totes a la vegada):

 • Donat que la major part de les empreses son petites i mitjanes empreses i que aquestes són les que han patit més la restricció del crèdit fruit de la crisi financera, en un moment de crisi com l’actual els empresaris estiguin sacrificant les seves rentes en favor de donar auxili a les seves empreses.
 • El nivell de frau o evasió fiscal és el evadí­ssim i estí  molt més estès del que tradicionalment es considerava (s’estimava aproximadament un 20%) i no parlo només de paraisos fiscals sinó de tot tipus d’instruments d’inversió que permeten mantenir les rentes en dipòsit a l’espera del moment en que siguin necessí ries podent decidir en cada periode quant es vol pagar d’impostos
 • Hi ha un important volum de treballadors per compte propi que en realitat estan en una situació tant o més precí ria que els treballadors assalariats. Són el que s’anomena falsos autònoms o autònoms dependents ja que malgrat que jurí­dicament se’ls considera empresaris individuals no tenen cap (o molt poc) control sobre què, quant, quan, com i per a quí­ produeixen.

Tot això però no és res sorprenent. De fet a principis del 2007, el l’informe del Seminari Taifa Hay pobres porque hay muy, muy ricos ja estivamen que la precarietat (un fenòmen més í mpli i qualitatiu que no l’adjectiu de mileurista) ja afectava fins a un 60% de la població espanyola i en aquells moments encara no havia esclatat la crisi financera i encara viviem sota els efectes de la bombolla immobiliaria i financera que expandia l’ocupació i la creació de riquesa!

Elements fonamentals per entendre el funcionament del capitalisme i les crisis

Aquests text ha estat preparat per a formar part dels materials de suport del curs “La crisi en el capitalisme actual” organitzat pel seminari d’economia crí­tica Taifa.

El capitalisme i les crisis

Malgrat sembla que visquem temps extraordinaris això de la crisi no es nou en el capitalisme. De fet, com anirem veient al llarg del curs, les crisis són recurrents en el capitalisme. Es a dir, crisis n’hi ha hagut sempre en la història del capitalisme i n’hi continuarí  havent mentre continuï existint el sistema capitalista. Fent una mica de memòria, tothom ha sentit a palar de la crisi de 1929 (o el crack de 1929) o mes recentment de la crisi del sud-est asií tic (1997) o de l’explosió de la bombolla de les noves tecnologies als EEUU (2000).
Continua la lectura de Elements fonamentals per entendre el funcionament del capitalisme i les crisis

Lectures estiuenques 2008: Cuadernos, escribir para informar, leer para actuar

Els quaderns que editen Baladre i Zambra en col·laboració amb altres col·lectius, i en alguns casos amb la participació de membres del Seminari Taifa, són quaderns breus, divulgatius, aptes per a tots els públics sobre temes no sempre fí cils d’entendre i d’explicar. Això els converteix en una lectura idònea per a l’estiu. Per a formar-se i aprendre i per aquells amb un nivell més alt per aprendre com divulgar i explicar-se millor.

Més informació i comandes:
zambra

Lectures de juny

Aquests són els llibres que vaig estar llegint durant el mes de juny. Tots al voltant de la relació entre economia, ecologia i “creixement sostenible”

 • Raí­ces económicas del deterioro ecológico y social: Más allá de los dogmas (J. M. Naredo)
 • Sobrevivir al desarrollo: de la descolonización del imaginario económico a la construcción de una sociedad alternativa (S. Latouche)
 • Decrecimiento: el vano intento de poner a dieta a la bestia (M. Etxezarreta y J. Iglesias)

Continua la lectura de Lectures de juny

Preguntes al voltant del decreixement

Notes sobre el decreixement fruit de la lectura del llibre de Serge Latouche Sobrevivir al desarrollo i la discusió posterior en el marc del Seminari Taifa (Barcelona, juny 2008).

 • Creixement o Desenvolupament?
  • Latouche considera desenvolupament igual a creixement. L’evidència indica que això no necessí riament ha de ser així­.
  • Si una cosa critica S. Latouche és el desenvolupament sostenible.
 • Qüestionar el creixement és qüestionar el capitalisme?
  • Per a molts això pot ser implí­cit, però pot no ser compartit per tots els defensors del decreixement.
 • Què és el decreixement?
  • Decreixement significa menys producció i menys consum (tot i que més consum que la producció de l’any en curs).
  • Dos tipus de decreixement:
   • Decreixement voluntari (ascetisme)
   • Decreixement forçat (per raons econòmiques)
    • Ex: la recent escalada del preu de l’energia estí  fent/farí  que algunes capes de la població hagin de reduir substancialment el seu consum energètic.
 • Si hem de decréixer, en què hem de decréixer?
 • Qui decideix en que decréixer?
 • Quin paper juga la planificació?
 • Fins a on hem de decréixer?
  • Si el decreixement és continuat i durador el sistema (capitalista) ha de morir.
 • és el decreixement una alternativa?
  • Latouche: “El decreixement no és una alternativa en sí­, però del decreixement (com de les crisis) en poden sorgir les alternatives al capitalisme”. D’altra banda, però, el capitalisme pot sortir-ne també reforçat.
  • Alternativa: localisme i economia informal
   • L’economia informal suposa un retrocés de drets.
  • Subjecte del canvi: “imaginari social”
 • Quan la globalització no funciona, tornem al localisme?

La precariedad del bienestar

Aquesta article coescrit amb Elena Idoate estí  inclòs en Hay pobres porque hay muy, muy ricos, Informes de economí­a nº4. Seminari d’economia crí­tica Taifa (2007).
PDF (format Informe): La precariedad del bienestar (J. Junyent i E. Idoate)
PDF (format article): La precariedad del bienestar (J. Junyent i E. Idoate)

Introducción: el papel de la protección social

Además de los salarios, que constituyen la principal fuente de ingresos del conjunto de la clase obrera, contamos con una estructura de protección social implementada a través del Estado que permite asegurar un cierto nivel de bienestar. Es lo que llamamos el Estado del bienestar. éste es el resultado de las luchas sociales para establecer medidas de protección ante situaciones en las que los trabajadores sufren un empeoramiento de sus condiciones de vida. Además, se establecen ciertos ví­nculos solidarios para mejorar el reparto de la riqueza y promover la igualdad puesto que las relaciones laborales no aseguran un bienestar suficiente para todo el mundo y de manera justa. Cuando hablamos de protección social nos referirnos a aquellas intervenciones públicas para aliviar las situaciones de enfermedad, invalidez, vejez, supervivencia (viudedad y orfandad), ayuda familiar, paro, vivienda y exclusión social. Aunque todas estas partidas se agrupan bajo el epí­grafe de gasto social la financiación de dicho gasto corresponde a sistemas distintos: las pensiones y el subsidio de desempleo se financian con contribuciones de los trabajadores mientras que las restantes partidas (incluyendo la sanidad) se financian mediante impuestos.

En esta etapa actual de globalización económica y debido a la constante degradación de las condiciones laborales y salariales hay una creciente necesidad de protección social. Sin embargo, desde el terreno polí­tico no solamente se ignora este hecho, sino que además el pensamiento neoliberal dominante está centrando todos sus esfuerzos en desmantelar los derechos sociales. La partida la gana el capital: privatizaciones (encubiertas o a cara descubierta) que generan suculentos beneficios a las empresas privadas del negocio de la salud, la educación y las pensiones, entre otros; y reforzamiento del empleo como única forma de integración social y de obtención de medios de subsistencia, haciendo más dependientes a los trabajadores de los empleos, por precarios que estos sean.
Continua la lectura de La precariedad del bienestar

Pugna e incertidumbre en la economà­a mundial (A. Martà­nez González-Tablas)

Economí­a polí­tica mundial - A. Martí­nez González-Tablas
Tí­tol: Economí­a polí­tica mundial. II. pugna e incertidumbre en la economí­a mundial
Autor: íngel Martí­nez González-Tablas
Llengua: Castellí 
Editorial: Ariel
Col·lecció: Ariel Economí­a
Edició: 1a
Volum: 2 (de 2)
Any: 2007
Lloc: Barcelona
Pí gines: 374 p.
ISBN: 9788434445406

Segunda parte de una obra que centra su atención en aspectos llamados a tener una influencia honda y duradera en la economí­a mundial: concretamente en las dinámicas estructurales que conforman las sociedades de nuestro tiempo y enmarcan lo que pueda ser su futuro.

Continua la lectura de Pugna e incertidumbre en la economà­a mundial (A. Martà­nez González-Tablas)

Llibre: Breve historia del neoliberalismo (D. Harvey)

Fitxa

D. Harvey: A brief history of neoliberalism

Tí­tol: Breve historia del neoliberalismo
Tí­tol original: A Brief History of Neoliberalism
Llengua: Castellí  (original en anglès)
Autor: David Harvey
Editorial: Akal
Edició: 1a
Any: 2007 (publicació original: 2005)
Lloc: Madrid
Col·lecció: Cuestiones de antagonismo
Pí gines: 256 p.
ISBN: 9788446025177

Continua la lectura de Llibre: Breve historia del neoliberalismo (D. Harvey)