Arxiu d'etiquetes: Software

Actualitzar la llibreria musical de l’iTunes

  • 1. Descarregar i instal·lar l’iTunes.
  • 2. Descarregar i instal·lar l’iTunes Library Updater (requereix Microsoft .NET 2.0).
  • 3. Crear un arxiu .bat amb el següent contingut:
    "%PROGRAMFILES%\iTunes Library Updater\ITLUconsole.exe" /a /l /r "C:\Your Music Folders"

    NOTA: separar les diferents carpetes que vulguem actualitzar amb espais i posar cada directori entre cometes.

  • 4. Executar l’arxiu .bat cada cop que es vulgui actualitzar la llibreria musical.
  • 5. (opcional) Posar l’arxiu .bat al llistat d’aplicacions que s’autoinicien o bé col·locar-ne l’execució com a tasca programada.

Via: Lifehacker

Nous motors de cerca per a Firefox 2.0 i IE7

Amb l’arribada del nou Firefox 2.0 (actualment en fase alpha3) i el renovat Internet Explorer 7.0 (actualment en fase beta2) arriba també un nou format per als plugins de cerca.

OpenSearch autodiscovery

Fins ara Firefox feia servir arxius .src amb el format Sherlock d’Apple. A partir d’ara tant Mozilla/Firefox (i els altres navegadors basats en el motor Gecko) com IE7 utilitzaran arxius .xml que contindran descripcions en el format OpenSearch. A més, ambdós navegadors suporten la funció per al descobriment automí tic. és a dir, que de la mateixa manera que el navegador ens informa quan una pí gina té un fil RSS, també ens informarí  si aquella pí gina suporta OpenSearch i podrem afegir-la als nostres motor de cerca.

A veure si a can Opera i a can Safari/Konqueror decideixen també implemententar OpenSearch. Actualment tots aquests navegadors tenen un quadre de cerca a la part superior. Que tots utilitzessin un mateix estandard per als plugins de cerca, així­ com el suport per al descobriment automí tic, facilitaria molt l’alfabetització digital ja que el que s’aprengués amb un navegador no caldria reaprendre-ho per a la resta.

OpenSearch és un format creat inicialment per Amazon (dins del seu projecte A9) les especificacions del qual es troben sota una llicència Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.5 License i que consisteix en un conjunt de tecnologies que permeten publicar els resultats d’una cerca en un format estandard i accessible.

Per altra banda, la versió 2.0 de Mozilla/Firefox suportarà també un nou format propi desenvolupat per ells mateixos anomenat MozSearch. Mozsearch està basat en OpenSearch (la principal diferència és l’element arrel i l’espai de noms XML) i “crec” que està més pensat per facilitar la transició cap a OpenSearch que a fer-li competència.

El “nou” format és la mar de senzill i molt flexible. L’única pega és que el suport del Firefox i del IE7 encara estí  una mica a les beceroles i no aprofiten totes les possibilitats de la tecnologia OpenSearch. Això obliga als desenvolupadors a escriure diferents arxius de descripcions per a diferents usos (ex: resultats en diferents idiomes o poder triar veure els resultats en format RSS, Atom o HTML…) si volen oferir les màximes possibilitats als seus usuaris.

Però el format OpenSearch no serveix només per a fer motors de cerca per als navegadors. Permet també seguir els resultats d’una cerca mitjançant un lector de fils RSS i existeixen serveis online (com l’a9 d’Amazon o gada.be) que permeten crear cercadors a mida a partir de diferents llocs web que suporten la tecnologia OpenSearch.

I com a mostra he actualitzat els motors de cerca que havia creat (en format Sherlock) al nou format OpenSearch.

NOTA: El format està pensat per a soportar diferents formats (HTML, RSS, Atom…) i diferents paràmetres (en el cas de HUUBS diferents idiomes) dins d’un mateix fitxer de descripció. Com he dit, però, ni IE7 ni Mozilla/Firefox 2.0 ho soporten encara i per tant he preferit crear diferents arxius de descripcions per a que cadascú trii el que més li convingui.

NOTA (11/05/2013):  Els enllaços ja no funcionen.  HUUBS.com ja no existeix i per al motor de cerca d’aquest web he incorporat l'”autodescobriment” i ja no fa falta instal·lar-los manualment.

Més informació:

A9.com: OpenSearch (en anglès)
Wkipedia: OpenSearch
Wkipedia: OpenSearch (en anglès)
edazzle.net: Create search plugins (OpenSearch description documents) (en anglès)
Mozilla Developer Center: Creació de connectors MozSearch
A9.com: OpenSearch mailing list (en anglès)
A9.com: llista de llocs web que suporten OpenSearch (en anglès)
MozillaZine Forum: OpenSearch (en anglès)
Williamsburger.com: WordPress OpenSearch, v1.0 (en anglès)
IE Blog: Adding Search providers to IE 7 using OpenSearch 1.1 (en anglès)

Llegir particions linux des de windows

Via barrapunto m’assabento de la publicació d’un driver per a MS Windows que permet la lectura i escriptura de particions Ext2 i Ext3.

Se que ja existien solucions anteriors que permetien la lectura (i en alguns casos també l’escriptura) de particions linux, però el que és important és que aquest driver està desenvolupat amb un kit especific de Microsoft per al suport de sistemes d’arxius i per tant les particions Ext2 i Ext3 estan soportades al mateix nivell que les FAT32 i NTFS.

Driver: Ext2 Installable File System for Windows