Arxiu d'etiquetes: TV

P2PTV sota Linux

El client de P2PTV SopCast té una versió nadiua per a linux.

Per a provar-lo:

  • Descarregar i descomprimir: $ wget http://download.sopcast.cn/download/sp-auth.tgz
  • Executar-lo introduir la URL:PORT per al programa que vulguem veure (3908 és un port lliure en el qual rebre la senyal i 8908 és el port que farem servir per a poder accedir-hi des del reproductor: $ ./sp-sc-auth sop://URL:PORT 3908 8908 > /dev/null &
  • Obrir el vlc per a visualitzar-lo: $ vlc http://localhost:8908/tv.asf

Si no volem fer servir el vlc podem instal·lar la interfí­cie grí fica:

  • Descarregar: $ wget http://qsopcast.googlecode.com/files/qsopcast-0.3.5.tar.bz2
  • Descomprimir: $ tar xvjf qsopcast-0.3.5.tar.bz2
  • Compilar i instal·lar: qmake; make; make install
  • Executar-la: $ qsopcast

Font: Todo Linux, nº 94