Arxiu d'etiquetes: Videoposts

Una de podcasts…

Una ració de podcasts per a endur-se a la platja (o a la muntanya)…

Enllaços d’interès: David Harvey i Stanford on iTunes U

Convertir arxius .flv en .mpg

Com convertir els videos descarregats de youtube o Google Video (estan en format .flv) a .mpg (o avi).

  1. Cal tenir instal·lat el paquet ffmpeg
  2. ffmpeg -i video.flv -ab 56 -ar 22050 -b 500 -s 320x240 video.mpg (o .avi)
  3. Per a mandrosos:ffmpeg -i video.flv video.mpg(o .avi)

Parí metres:
-b (video bitrate): set the video bitrate in kbit/s (default = 200 kb/s)
-ab (audio bitrate): set the audio bitrate in kbit/s (default = 64)
-ar (sample rate): set the audio samplerate in Hz (default = 44100 Hz)
-s (size): set frame size. The format is WxH (default 160×128)

Via: The 409 – Convert Google Video FLV’s into AVI, MPG, etc…in LINUX

Videoposts

Per tal de postejar el video de Mercury Rev del post anterior he fet servir una intreficie en flash gentilesa de Tintachina i El hombre que comí­a diccionarios.

Per a poder postejar video cal:

  1. 1. Descarrega el visor (.zip, 28 Ks) d’aquí­: videoposts en tintachina
  2. 2. Descomprimir i pujar el visor al servidor.
  3. 3. Convertir els arxius de video a .flv .
  4. 4. Pujar el video al servidor.
  5. 5. Insertar el següent codi per a insertar el videopost:

<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,29,0"
width="345" height="300"><param name="movie"
value="http://ruta_al_visor.swf?video=http://ruta_al_video.flv&buffer=6"><param
name="quality" value="high"><embed
src="http://ruta_al_visor.swf?video=http://ruta_al_video.flv&buffer=6"
quality="high"
pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"
type="application/x-shockwave-flash" width="345"
height="300"></embed></object>

Per a convertir els arxius de video a .flv pots fer servir els següents programes: Macromedia Flash, Riva FLV Encoder (gratuït), Quicktime Pro (necessita el plguin Macromedia Flash Exporter)… Per a linux es pot utilitzar el ffmpeg (o derivats).

Llicència d’ús:

Licencia de uso
Si usas el módulo flash serí­a un detalle que mencionaras a Tintachina y El hombre que comí­a diccionarios y nos enlazaras :-) Si alguien considera que también serí­an útiles las fuentes no tiene más que decirlo. Y se haces mejoras (añadir control de sonido, botones avance y retroceso, enlaces directos a distintos ví­deos o fragmentos) ¡compártelas!

Més informació: videoposts en tintachina

Primavera Sound 2005: resum

Vaig veure: Xavier Baró, Art Brut, Maxïmo Park, The Arcade Fire, Los Planetas, Broken Social Scene, Iggy & The Stooges, New Order, The Human League, Sondre Lerche, Gravenhurst, Ron Sexsmith, American Music Club, Mercury Rev, Josh Rouse, Sonic Youth, The Wedding Present, Bertrand Betsch, Françoiz Breut, Dominique A i Experience.

M’hagués agradat veure: Radio 4, 12Twelve, Sr. Chinarro, Kristin Hersh, Psychic TV, Piano magic, Mecromina, Nouvelle Vague, Helena, Oslo telescopic, Astrud, Vic Chesnutt, Tortoise, Echo & The Bunnymen i Mishima.

Grans moments: Iggy Pop & the Stooges (I wanna be you dog), New Order (Blue Monday), Mercury Rev (Godness on a highway), Experience (Too much love).

Descobriments: Xavier Baró, Art Brut, Maxïmo Park, The Arcade Fire, Sondre Lerche, Gravenhurst, Ron Sexsmith, American Music Club, Bertrand Betsch, Françoiz Breut i Experience.

Sopreses: The Arcade Fire, Maxïmo Park i Experience.

Decepcions: Los Planetas i Sonic Youth.

Un deixo un mini-video d’un fragment de Godness on a highway de Mercury Rev.

Insertar video al WordPress

Via Resources Library he trobat un “truc” per postejar video

1. Pujar l’axiu amb l’opció pujada del panell d’aministració.
2. Copiar el codi html que es genera.
3. Enganxar el codi html en un post nou.
4. Perquè s’executi el video automí ticament dins del navegador, modificar el codi d’acord amb el següent: (es pot modificar també el tamany del video en les etiquetes width i height

<object CLASSID="clsid:02BF25D5-8C17-4B23-BC80-D3488ABDDC6B" WIDTH="240" HEIGHT="136" CODEBASE="http://www.apple.com/qtactivex/qtplugin.cab">
<param name="SRC" VALUE="[/ruta_video]">
<param name="AUTOPLAY" VALUE="false"> <param name="CONTROLLER" VALUE="true">
<embed SRC="[/ruta_video]"
WIDTH="240" HEIGHT="136" AUTOPLAY="false" CONTROLLER="true"
PLUGINSPAGE="http://www.apple.com/quicktime/download/"> </embed>
</param></param></param></object>

5. Publicar i comprovar que no s’ha trecat el codi.