Arxiu d'etiquetes: Wordpress-plugins

Hack per al plugin Search Everything v. 2.2


[ ENGLISH VERSION ] [ VERSION EN CASTELLANO ]

De cara a un plugin que estic preparant, necessitava poder cercar dins dels miniposts (per defecte, el filtre que fa que no surtin en portada també afecta la cerca). “Afortunadament” en pof fa un temps va tenir el mateix problema que jo i va modificar el plugin Search Everything per a que cerqués també dins dels miniposts.

Per a complicar més la cosa, no en tenia prou amb cercar el contingut dels miniposts, necessitava poder cercar dins les metadates dels posts que fóssin miniposts. Sí­, ja sé que això sembla voler buscar-li tres peus al gat, però era necessí ri. Com que la última versió del plugin Search Everything ho permet, l’he agafat i l’hi he afegit el hack d’en pof.

Si a algú li és d’utilitat aquí­ teniu la versió 2.2 del plugin modificada: Search Everything v. 2.2 (miniposts)

NOTA: He afegit el hack de miniposts a la funció del filtre de “cercar pí gines” ja que és la més probable que estigui activada, però, de fet, podria estar en qualsevol dels altres filtres.


[ ENGLISH VERSION ] [ VERSIÓ EN CATALí€ ]

He modificado el plugin Search Everything (versión 2.2) para que busque también dentro de los posts que son miniposts. La modificación se basa en la que pof hizo en su dia (“Miniposts, bookmarks i clipblog”).

Podeis descargar la versión 2.2 del plugin modificada de aquí­: Search Everything v. 2.2 (miniposts)

NOTA: He añadido el hack de miniposts a la función del filtre para “buscar en páginas” ya que es el más probable que este activado, pero, de hecho, podrí­a estar en qualquiera de los otros filtros.


[ VERSIÓ EN CATALí€ ] [ VERSIÓN EN CASTELLANO ]

I modified the plugin Search Everything (version 2.2) in order to make it inside the miniposts posts. This hack is based in the one that pof did once ago (“Miniposts, bookmarks i clipblog”).

You can download the modification of the 2.2 plugin version here: Search Everything v. 2.2 (miniposts)

NOTA: I added the miniposts’ hack to the function’s filter for “searching in pages” as it is the most likely option to be active, but, in fact, it could be in any other filter.

Around this date in the past… 0.5.01


[ ENGLISH VERSION ] [ VERSION EN CASTELLANO ]

He corregit un error dels plugins Around this date in the past… i Around this date in the past… Widget Edition.

En concret el que passava és que m’havia oblidat de passar el parí metre $limit a la consulta SQL. Ara ja estí  solucionat.

Podeu descarregar-le la última versió (0.5.01) aquí­:[ ENGLISH VERSION ] [ VERSIÓ EN CATALí€ ]

He corregido un error de los plugins Around this date in the past… y Around this date in the past… Widget Edition.

En concreto, lo que pasaba es que me oblidé de pasar el parámetro $limit a la consulta SQL. Ya está solucionado.

Podeis descargar la última versión (0.5.01) aquí­:[ VERSIÓ EN CATALí€ ] [ VERSIÓN EN CASTELLANO ]

I fixed a bug in the Around this date in the past… and Around this date in the past… Widget Edition plugins.

The problem was that I forgot to pass the parameter $limit to the SQL query. Now, it works.

You can download last version (0.5.01) here:

Around this date in the past… Widget Edition


[ ENGLISH VERSION ] [ VERSION EN CASTELLANO ] [ VERSIÓ EN CATALí€ ]


Com que fa poc que vaig modificar el tema que faig servir al blog per a que soportés els nous widgets de WordPress, he pensat que seria útil fer un widget del plugin Around this date in the past….
Per a fer-ho més fí cil, el widget és un plugin independent, així­ que NO és necessari tenir el plugin original funcionant.

Nom del plugin: Around this date in the past… – Widget Edition
URI del plugin:
http://www.junyent.org/blog/arxius/2006/05/20/around-this-date-in-the-past-wordpress-widget/
Descripció: Widget que mostra entrades/posts de les mateixes dates en anys anteriors (si n’hi ha)
Autor: Joan Junyent Tarrida
Versió: 0.7

Més informació: Around this date in the past…


Como hace poco modifiqué el tema que uso en el blog para añadirle soporte para los nuevos Widgets de WordPress, he pensado que serí­a útil hacer un widget del plugin Around this date in the past….
Para hacerlo más fácil, el widget es un plugin independiente, así­ que NO es necesario tener el plugin original funcionando.

Nombre del plugin: Around this date in the past… – Widget Edition
URI del plugin:
http://www.junyent.org/blog/arxius/2006/05/20/around-this-date-in-the-past-wordpress-widget/
Descripción: Widget que muestra entradas/posts de las mismas fechas en el pasado (si las hay)
Autor: Joan Junyent Tarrida
Versión: 0.7

Más información y detalles: Around this date in the past…


As I recently modified the theme I use in my blog to add support for the new WordPress Widgets, I’ve thought It would be useful making a widget of the Around this date in the past… plugin.
To make it easier, this widget is a standalone plugin so it is NOT necessary to have the original plugin installed.

Plugin Name: Around this date in the past… – Widget Edition
URI del plugin:
http://www.junyent.org/blog/arxius/2006/05/20/around-this-date-in-the-past-wordpress-widget/
Description: Widget that shows entries/posts around this date in the past (if they exist)
Autor: Joan Junyent Tarrida
Version: 0.7

More information and details: Around this date in the past…

Wp-tag

Via el blog de l’Esther Fuldauer he descobert un plugin per al WordPress la mar d’interessant inspirat en la reflexió que feia en Diego l’altre dia sobre una sistema semblant que fa Flickr amb els tags.
El plugin el que fa és que a la llista de categories, assigna mides relatives en funció de la quantitat d’artí­cles que contenen i podeu veure’l en funcionament aquí­ mateix.
Pí gina del plugin
Pí gina de l’autor