Arxiu d'etiquetes: WordPress

Modificant el plugin Youtube Channel Gallery

Per a la secció de videos del seminari Taifa necessitava modificar el comportament del plugin Youtube Channel Gallery per a que mostres els vídeos de la llista de preferits en comptes dels pujats per l’usuari.

Aquí documento com fer-ho. Només cal modificar una línia del plugin.


// links
// $ytchag_rss_url = "http://gdata.youtube.com/feeds/api/users/" . $ytchag_user . "/uploads";
$ytchag_rss_url = "http://gdata.youtube.com/feeds/api/users/" . $ytchag_user . "/favorites";
$ytchag_link_url = "http://www.youtube.com/user/" . $ytchag_user;

[Plugin: WordPress Publication Repository] How to start using the plugin?

The easiest way o display a publications page would be to create a new page template (e.g. cloning the archive or the index template) and add the following code before the loop.


query_posts( 'post_type=publications');

You can also create a custom template for the single publications view by naming it single-publication.php

junyent.org unAPI

Des de fa uns dies aquest blog implementa un servidor unAPi mitjançant el plugin unAPI Server for WordPress que permet accedir als continguts de manera estructurada.

El servidor unAPi implementa els següents formats:

Exemples

Around this date in the past… 0.6.1

He corregit un error del plugin Around this date in the past… (i del wigdet derivat d’aquest mateix plugin). El problema passava quan el tí­tol de les entrades contenia “cometes dobles” ja que l’atribut title dels enllaços es formava malament.

Més informació i descarregues de l’última versió:

WordPress CommenTracker


[ ENGLISH VERSION ] | [ VERSION EN CASTELLANO ] | [ VERSIÓ EN CATALí€ ]


Nom del plugin: WordPress CommenTracker
URI del plugin:
http://www.junyent.org/blog/arxius/2006/08/31/wordpress-commentracker/
Descripció: Plugin que permet conservar una copia dels comentaris que anem deixant en altres blogs.
Autor: Joan Junyent Tarrida
Versió: 0.1.1
URI del autor: http://www.junyent.org/

ACTUALITZACIÓ: Arreglat error en la funció wpctblogs.


Nombre del plugin: WordPress CommenTracker
URI del plugin:
http://www.junyent.org/blog/arxius/2006/08/31/wordpress-commentracker/
Descripción: Plugin para guardar una copia de los comentarios que vamos dejando en otros blogs
Autor: Joan Junyent Tarrida
Versión: 0.1.1
URI del autor: http://www.junyent.org/

ACTUALIZACIÓN: Arreglado error en la función wpctblogs.


Plugin Name: WordPress CommenTracker
URI del plugin:
http://www.junyent.org/blog/arxius/2006/08/31/wordpress-commentracker/
Description: It allows to track the comments we post in other blogs.
Author: Joan Junyent Tarrida
Version: 0.1.1
URI del autor: http://www.junyent.org/

UPDATE: Fixed bug in wpctblogs function.

Continua la lectura de WordPress CommenTracker

Around this date in the past… 0.6


[ENGLISH VERSION] [VERSIÓN EN CASTELLANO] [VERSIÓ EN CATALí€]


Arran d’un comentari d’en Nakadai vaig decidir millorar el Widget per a WordPress Around this date in the past…

He afegit 2 modes nous. Ara, a més a més de poder obtenir entrades al voltant de la data d’avui de fa X anys també es poden obtenir entrades dels últims X anys així­ com entrades des d’un determinat any.

Possibles usos:

  • Mode 1: Mostrar entrades del dia d’avui de l’any passat.
  • Mode 2: Mostrar entrades d’aquesta setmana dels últims 5 anys.
  • Mode 3: Mostrar entrades del dia d’avui des de l’any 2004.

Podeu descarregar la nova versió aquí­: Around this date in the past… Widget Edition

NOTA: He afegit aquests canvis també a la versió plugin d’Around this date in the past…


Inspired by a comment from Nakadai I decided to enhance the WordPress Widget Around this date in the past…

I added 2 new modes. Now, in addition of being able to retreive posts around today’s date X years ago, you can also get posts around today’s date for the last X years or since year X.

Examples of use:

  • Mode 1: Show posts of this date last year.
  • Mode 2: Show posts of this week for the last 5 years.
  • Mode 3: Show posts of today’s date since year 2004.

You can donload the new version from here: Around this date in the past… Widget Edition

NOTA: I also implemented this modifications to thbe plugin version of Around this date in the past…


A raiz de un comentario de Nakadai decidí­ mejorar el Widget para WordPress Around this date in the past…

He añadido dos nuevos modos. Ahora, además de poder obtener entradas/posts alrededor de la fecha de hoy de hace X años, también se pueden obtener entradas de los últims X años así­ como entradas alrededor de la fecha de hoy desde un determinado año.

Posibles usos:

  • Modo 1: Mostrar entradas del dí­a de hoy del año pasado.
  • Modo 2: Mostrar entradas de esta misma semana de los últimos 5 años.
  • Modo 3: Mostrar entradas del dí­a de hoy cada año desde el año 2004.

Podeis descargar la nueva versión aquí­: Around this date in the past… Widget Edition

NOTA: He implementado estas modificaciones también a la versión plugin de Around this date in the past…

Around this date in the past… 0.5.2


[ ENGLISH VERSION ] [ VERSION EN CASTELLANO ]

Grí cies a una aportació de Luí­s Pérez (aka Cinéfilo) els plugins Around this date in the past… i Around this date in the past… Widget Edition ara generen codi XHTML ví lid.

Podeu descarregar-le la última versió (0.5.2) aquí­:[ ENGLISH VERSION ] [ VERSIÓ EN CATALí€ ]

Grácias a una aportación de Luí­s Pérez (aka Cinéfilo) los plugins Around this date in the past… y Around this date in the past… Widget Edition generan código XHTML válido.

Podeis descargar la última versión (0.5.2) aquí­:[ VERSIÓ EN CATALí€ ] [ VERSIÓN EN CASTELLANO ]

Thanks to a modification of Luí­s Pérez (aka Cinéfilo) the Around this date in the past… and Around this date in the past… Widget Edition plugins now generate valid XHTML code.

You can download last version (0.5.2) here:

Around this date in the past… 0.5.1


[ ENGLISH VERSION ] [ VERSION EN CASTELLANO ]

He corregit un parell d’errors dels plugins Around this date in the past… i Around this date in the past… Widget Edition.

En concret, al plugin li he afegit (a petició d’en Borja) dos parí metres nous ($daysbefore i $daysafter). Ara té les mateixes opcions de configuració que la versió widget. A la versió widget he corregit un error en el parí metre $yearsago que no estava ben definit i no l’hi feia cas.

Podeu descarregar-le la última versió (0.5.1) aquí­:[ ENGLISH VERSION ] [ VERSIÓ EN CATALí€ ]

He corregido un par de errores de los plugins Around this date in the past… y Around this date in the past… Widget Edition.

En concreto, al plugin le he añadido (a sugeréncia de Borja) dos parámetros nuevos ($daysbefore y $daysafter). Ahora tiene las mismas opciones de configuraión que la versión widget. En la versión widget he corregido un error con el parámetro $yearsago que no estaba bien definido y no le hacia caso.

Podeis descargar la última versión (0.5.1) aquí­:[ VERSIÓ EN CATALí€ ] [ VERSIÓN EN CASTELLANO ]

I fixed a coupple of bugs in the Around this date in the past… and Around this date in the past… Widget Edition plugins.

I added two new parameters (suggested by Borja) to the plugin function ($daysbefore and $daysafter). Now it has the same configuration options as the widget version. In the widget version a fixed a bug with the $yearsago variable so now it can be set to something different to the default value.

You can download last version (0.5.1) here:

Hack per al plugin Search Everything v. 2.2


[ ENGLISH VERSION ] [ VERSION EN CASTELLANO ]

De cara a un plugin que estic preparant, necessitava poder cercar dins dels miniposts (per defecte, el filtre que fa que no surtin en portada també afecta la cerca). “Afortunadament” en pof fa un temps va tenir el mateix problema que jo i va modificar el plugin Search Everything per a que cerqués també dins dels miniposts.

Per a complicar més la cosa, no en tenia prou amb cercar el contingut dels miniposts, necessitava poder cercar dins les metadates dels posts que fóssin miniposts. Sí­, ja sé que això sembla voler buscar-li tres peus al gat, però era necessí ri. Com que la última versió del plugin Search Everything ho permet, l’he agafat i l’hi he afegit el hack d’en pof.

Si a algú li és d’utilitat aquí­ teniu la versió 2.2 del plugin modificada: Search Everything v. 2.2 (miniposts)

NOTA: He afegit el hack de miniposts a la funció del filtre de “cercar pí gines” ja que és la més probable que estigui activada, però, de fet, podria estar en qualsevol dels altres filtres.


[ ENGLISH VERSION ] [ VERSIÓ EN CATALí€ ]

He modificado el plugin Search Everything (versión 2.2) para que busque también dentro de los posts que son miniposts. La modificación se basa en la que pof hizo en su dia (“Miniposts, bookmarks i clipblog”).

Podeis descargar la versión 2.2 del plugin modificada de aquí­: Search Everything v. 2.2 (miniposts)

NOTA: He añadido el hack de miniposts a la función del filtre para “buscar en páginas” ya que es el más probable que este activado, pero, de hecho, podrí­a estar en qualquiera de los otros filtros.


[ VERSIÓ EN CATALí€ ] [ VERSIÓN EN CASTELLANO ]

I modified the plugin Search Everything (version 2.2) in order to make it inside the miniposts posts. This hack is based in the one that pof did once ago (“Miniposts, bookmarks i clipblog”).

You can download the modification of the 2.2 plugin version here: Search Everything v. 2.2 (miniposts)

NOTA: I added the miniposts’ hack to the function’s filter for “searching in pages” as it is the most likely option to be active, but, in fact, it could be in any other filter.