Arxiu d'etiquetes: WordPress

Around this date in the past… 0.5.01


[ ENGLISH VERSION ] [ VERSION EN CASTELLANO ]

He corregit un error dels plugins Around this date in the past… i Around this date in the past… Widget Edition.

En concret el que passava és que m’havia oblidat de passar el parí metre $limit a la consulta SQL. Ara ja estí  solucionat.

Podeu descarregar-le la última versió (0.5.01) aquí­:[ ENGLISH VERSION ] [ VERSIÓ EN CATALí€ ]

He corregido un error de los plugins Around this date in the past… y Around this date in the past… Widget Edition.

En concreto, lo que pasaba es que me oblidé de pasar el parámetro $limit a la consulta SQL. Ya está solucionado.

Podeis descargar la última versión (0.5.01) aquí­:[ VERSIÓ EN CATALí€ ] [ VERSIÓN EN CASTELLANO ]

I fixed a bug in the Around this date in the past… and Around this date in the past… Widget Edition plugins.

The problem was that I forgot to pass the parameter $limit to the SQL query. Now, it works.

You can download last version (0.5.01) here:

Around this date in the past… Widget Edition


[ ENGLISH VERSION ] [ VERSION EN CASTELLANO ] [ VERSIÓ EN CATALí€ ]


Com que fa poc que vaig modificar el tema que faig servir al blog per a que soportés els nous widgets de WordPress, he pensat que seria útil fer un widget del plugin Around this date in the past….
Per a fer-ho més fí cil, el widget és un plugin independent, així­ que NO és necessari tenir el plugin original funcionant.

Nom del plugin: Around this date in the past… – Widget Edition
URI del plugin:
http://www.junyent.org/blog/arxius/2006/05/20/around-this-date-in-the-past-wordpress-widget/
Descripció: Widget que mostra entrades/posts de les mateixes dates en anys anteriors (si n’hi ha)
Autor: Joan Junyent Tarrida
Versió: 0.7

Més informació: Around this date in the past…


Como hace poco modifiqué el tema que uso en el blog para añadirle soporte para los nuevos Widgets de WordPress, he pensado que serí­a útil hacer un widget del plugin Around this date in the past….
Para hacerlo más fácil, el widget es un plugin independiente, así­ que NO es necesario tener el plugin original funcionando.

Nombre del plugin: Around this date in the past… – Widget Edition
URI del plugin:
http://www.junyent.org/blog/arxius/2006/05/20/around-this-date-in-the-past-wordpress-widget/
Descripción: Widget que muestra entradas/posts de las mismas fechas en el pasado (si las hay)
Autor: Joan Junyent Tarrida
Versión: 0.7

Más información y detalles: Around this date in the past…


As I recently modified the theme I use in my blog to add support for the new WordPress Widgets, I’ve thought It would be useful making a widget of the Around this date in the past… plugin.
To make it easier, this widget is a standalone plugin so it is NOT necessary to have the original plugin installed.

Plugin Name: Around this date in the past… – Widget Edition
URI del plugin:
http://www.junyent.org/blog/arxius/2006/05/20/around-this-date-in-the-past-wordpress-widget/
Description: Widget that shows entries/posts around this date in the past (if they exist)
Autor: Joan Junyent Tarrida
Version: 0.7

More information and details: Around this date in the past…

17 de maig, redisseny de junyent.org

1147818129-full
Aprofitant que a Noruega el 17 de maig és el dia nacional he decidit “inagurar” web. A partir d’ara ja es pot accedir a aquesta web a través de la página principal http://www.junyent.org. Si hi accediu des d’aquí­ veureu una página inicial amb un resum de l’últim article i de les últimes entrades al blog, les últimes fotos, etc.

Evidentment també podeu continuar accedint al blog a través de l’adreça actual (http://www.junyent.org/blog/) on hi trobareu el disseny de sempre amb alguns retocs de codi i de CSS que he fet els últims dies i on destaquen el canvi en els “calendaris” que senyalen les dates dels posts, cancis en el CSS dels tí­tols i de les etiquetes, el nou quadre de cerca i el detall “made in norway” ;)

Es possible que els propers dies faci algun que altre retoc però en principi m’agrada força com ha quedat.

I HAEV STYLE 1.2.1


El tema que faig servir per a l’aspecte del blog és una modificació del I HAEV STYEL de Diego Lafuente (minid.net).
N’Andres Nieto (anieto2k.com) en va fer una modificació afegint alguns detalls AJAX, I HAEV STYLE TO.
Ahir vaig afegir-hi suport per als nous widgets de WordPress. Podeu descarregar la nova versió aquí­: I HAEV STYLE 1.2.1


El tema que uso para el blog es una modificación del tema I HAEV STYEL de Diego Lafuente (minid.net).
Andres Nieto (anieto2k.com) hizo una modificación añadiendo algunos detalles AJAX, I HAEV STYLE TO.
Ayer decidí­ añadirle soporte para los nuevos widgets de WordPress. Podeis descargar la versión con soporte para widgets desde aquí­: I HAEV STYLE 1.2.1

Videoposts

Per tal de postejar el video de Mercury Rev del post anterior he fet servir una intreficie en flash gentilesa de Tintachina i El hombre que comí­a diccionarios.

Per a poder postejar video cal:

 1. 1. Descarrega el visor (.zip, 28 Ks) d’aquí­: videoposts en tintachina
 2. 2. Descomprimir i pujar el visor al servidor.
 3. 3. Convertir els arxius de video a .flv .
 4. 4. Pujar el video al servidor.
 5. 5. Insertar el següent codi per a insertar el videopost:

<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,29,0"
width="345" height="300"><param name="movie"
value="http://ruta_al_visor.swf?video=http://ruta_al_video.flv&buffer=6"><param
name="quality" value="high"><embed
src="http://ruta_al_visor.swf?video=http://ruta_al_video.flv&buffer=6"
quality="high"
pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"
type="application/x-shockwave-flash" width="345"
height="300"></embed></object>

Per a convertir els arxius de video a .flv pots fer servir els següents programes: Macromedia Flash, Riva FLV Encoder (gratuït), Quicktime Pro (necessita el plguin Macromedia Flash Exporter)… Per a linux es pot utilitzar el ffmpeg (o derivats).

Llicència d’ús:

Licencia de uso
Si usas el módulo flash serí­a un detalle que mencionaras a Tintachina y El hombre que comí­a diccionarios y nos enlazaras :-) Si alguien considera que también serí­an útiles las fuentes no tiene más que decirlo. Y se haces mejoras (añadir control de sonido, botones avance y retroceso, enlaces directos a distintos ví­deos o fragmentos) ¡compártelas!

Més informació: videoposts en tintachina

Obrir una nova finestra amb XHTML

A Liquidpulse he trobat un artícle sobre com obrir un enllaç en una finestra nova sense trencar la validesa XHTML.
En comptes d’utilitzar només Javascript per a obrir una finestra nova, podem combinar una mica de Javascript i una mica d’HTML. Per exemple:

< a href= "http://google.com" onclick="window.open(this.href); return false;" > click me! < /a >

Anem a analitzar aquest codi:

 • href – és la pàgina que volem obrir en una finestra nova.
 • onclick – és un esdeveniment. El codi associat
  amb aquest esdeveniment s’executa quan succeeix. En aquest cas, quan
  es clica l’enllaç.
 • window.open() – Aquest és el codi Javascript que obre una
  finestra nova.
 • this.hrefthis en javascript sempre fa referència
  a l’objecte actual. En aquest cas, el tag < a >. href és
  una propietat de l’objecte < a >. Conté l’objectiu especificat a
  l’atribut href.
 • return false – En Javascript, return retorna un
  valor d’una funció o esdeveniment. Col·locant-ho com a fals
  estem dient al navegador que aturi qualsevol altra acció de la seqüència.

Amb aquesta combinació de Javascript i HTML aconseguim que el document sigui 100% XHTML compatible, sigui molt més accessible per a diferents dispotitius (dispositius mòbils, navegadors en mode text, lectors de pantalla…), que els cercadors puguin seguir l’enllaç i indexar-lo correctament i que els navegadors que no soporten javascript (o s’hi s’ha desactivat) puguin obrir també l’enllaç.

Wp-tag

Via el blog de l’Esther Fuldauer he descobert un plugin per al WordPress la mar d’interessant inspirat en la reflexió que feia en Diego l’altre dia sobre una sistema semblant que fa Flickr amb els tags.
El plugin el que fa és que a la llista de categories, assigna mides relatives en funció de la quantitat d’artí­cles que contenen i podeu veure’l en funcionament aquí­ mateix.
Pí gina del plugin
Pí gina de l’autor

Script per fer una copia de seguretat diaria del WordPress

Via gfmorris he trobat aquest script de shell per a fer una copia de seguretat d’un blog amb WordPress.

#!/bin/csh -f

# Determine current date
setenv CURDATE date +%Y%m%d

# Backup all WP databases to compressed, dated file in home directory
mysqldump -q -e -hlocalhost -u[user] -p[pass] [database] | gzip - > ~/${CURDATE}_db-backup.sql.gz

# Backup WP files to compressed, dated file in home directory
cd ~/path/to/wp-files/
tar cf - . | gzip - > ~/${CURDATE}_files.tar.gz