L’última jugada de Telefònica

Avui llegeixo a Barrapunto que telefònica ha confirmat, després que ho aprovés la Comissió Nacional de Telecomunicacions, que duplicarí  la velocitat ADSL de les lí­nies dels seus usuaris. Això en principi hauria de ser una bona noticia pels usuaris, però de fet res més lluny de la realitat.

1. Les autoritats europees fa temps que pressionen a Espanya perquè abarateixi els preus de les connexions de banda ampla (l’ADSL es considera de banda ampla encara que tècnicament no ho sigui). Amb aquest augment de la velocitat, Telefònica podrí  justificar una no disminució de les tarifes (almenys durant els propers anys) i és que com qualsevol amb experiència al sector empresarial sap, a una empresa li és més barat oferir un servei extra pel mateix preu que no pas un descompte.

2. Actualment, el 75% del trí fic d’internet en aquest paí­s és a través de xarxes P2P. En aquestes xarxes, la velocitat de descarrega és proporcional a la velocitat de pujada. Aquest augment de la velocitat de Telefònica només contempla un augment de la velocitat de baixada (la velocitat de pujada continuarí  essent la mateixa), per tant aquest augment de l’ample de banda no suposarí  un augment significatiu del transit de la xarxa (és a dir, que a Telefònica li suposarí  un cost molt petit).
NOTA per als economistes: recordeu a més que es tracta d’un monopoli natural, per tant disposa d’un excedent de capacitat que de fet fa que el cost marginal d’aquest augment sigui zero.)

3. és curiós sospitós que aquest augment de només la velocitat de baixada es produeixi simultí niament al fet que Telefònica comenci a publicitar el servei de transmissió de televisió a través d’ADSL.

4. Aquest augment que encara fa més asimètric el model ADSL (fins ara la velocitat de baixada era el doble que la de pujada i a partir d’ara la de baixada serí  4 cops la de pujada). Això perjudica especialment a les persones o empreses que tinguin un servidor propi sota una lí­nia ADSL i és que això que cadascú pugui tenir el seu propi servidor sembla que fa molta por als ISPs. Primer va ser les lí­nies ADSL en comptes de connexions simètriques, més tard el pas de direccions IP fixes a diní miques, després el bloqueig d’alguns ports, ara aquesta asimetria encara més gran… I la guerra dels ISPs per mantenir el control dels continguts d’internet continua…
Això amés, empenyerí  aquests usuaris amb necessitats de connexions simètriques cap a uns productes més especí­fics que molt segurament tindran preus més elevats.
NOTA per als economistes: No s’assembla això a una discriminació de preus de 2n grau en una situació de monopoli.

5. Hi ha també el col·lectiu de gent que juga per internet. Aquests també agrairien l’augment si no fos perquè aquest augment de l’assimetria els suposarí  una dificultat afegida a la ja prou dolenta qualitat e la xarxa que disposem.

Si algú a aquestes alçades encara pensa que Telefònica per una vegada a la vida estí  pensant en el seus clients…