Bitacoles.net

Des d’avui el meu humil blog fa ping a Bitacoles.net, el directori de diaris digitals personals en catalí  a la xarxa.

Fins ara un públic lector molt reduït i controlat; amics, companys i coneguts. Em sento com un navegant que fins ara navegava pel Mediterrani (un mar petit, tranquil i controlat) i decideix atravessar les columnes d’Hèrcules i navegar per l’oceí  Atlí ntic on les corrents són tan fortes com incertes i és molt fí cil naufragar o acabar en un lloc on no vols anar.

Grí cies a tots els que em llegiu, en primer lloc per llegir-me i animar-me a continuar escrivint. I en segon lloc per ser amics meus.