NO a la Constitució Europea (per Oleguer Presas)

Llegeixo a Vilaweb un escrit del jugador del F.C. Barcelona, Olguer Presas, en el qual ell deixa palesa la seva posició contra la futura Constitució Europea. Sorpèn bastant que un futbolista, s’impliqui d’aquesta manera en temes polí­tics i econòmics. A continuació adjunto el seu escrit.

NOTA: Oleguer Presas és estudiant d’economia a la UAB, per tant parla amb una mica de coneixement de causa.

ARGUMENTS PER AL NO!
Oleguer Presas, jugador del FC Barcelona

La Constitució europea suposa un pas més de les classes dominants en la construcció de l’Europa del capital. Una Europa més preocupada per competir amb els altres gegants mundials (EUA i el Japó) en la cursa irracional per acaparar nous mercats que no pas per assolir un nivell alt de benestar per als seus ciutadans i per al conjunt de la població mundial.

Això es veu reflectit en diversos aspectes. La tendència privatitzadora dels serveis socials fomenta societats elitistes i discriminatòries, i beneficia els interessos del capital privat. Aquest fet suposa una important retallada dels drets socials i laborals dels ciutadans europeus. Es reforcen les mesures restrictives i repressives contra la població treballadora immigrant, condemnada a esdevenir força de treball barata i sense drets. Es potencia el paper militarista d’Europa i el control social sobre les veus discordants amb aquest procés. La creació de l’euroexèrcit, l’Europol i l’Eurojust exemplifiquen aquest fet. Igualment es potencien polí­tiques exteriors més agressives, destinades a adquirir autonomia respecte als EUA a l’hora de conquerir nous mercats a través de la guerra imperialista mundial. Al mateix temps, amb la seva obsessió per la productivitat, l’Europa del capital potencia un model de creixement insostenible ecològicament. Topem, doncs, amb una incompatibilitat total entre els criteris consumistes que es fomenten i l’equilibri ecològic del planeta, ja de per si molt debilitat. I, finalment, la Constitució europea defensa una Europa dels estats on el poble català no hi és reconegut. Una Europa on es margina i s’oblida gran part de les nacions i les cultures que formen la seva realitat.

D’aquesta manera, la Constitució europea no és sinó un blindatge del ‘status quo’ actual i un pas enrere de cara a assolir una democràcia participativa, atès que suposa un allunyament dels centres de decisió i una reducció de la capacitat d’influència dels ciutadans. Per tot això és important dir ‘no’ a la Constitució europea. No a una Europa que no reconeix el nostre poble, la nostra llengua, la nostra cultura, els nostres drets com a ciutadans i com a treballadors, i que fomenta una societat desigual i opressiva. No a la nostra negació com a poble i com a individus.