Què fer quan una mà quina amb Linux es penja

Via el weblog d’en Xavier Caballé he descobert aquest article IBM Kernel panic? No problem!

Un truc pel moment en que un ordinador amb Linux (amb nucli 2.2.x o posteior) es penja.
​
​​​​Quan es produeix un panic (o deixa de respondre), amb una
combinació de tecles podem fer un sync de tots els sistemes de fitxers
(bolcar el contingut dels buffers a disc), remuntar els sistemes de
fitxers (de forma que al reiniciar la mí quina el fsck duri menys),
enviar un senyal a tots els processos…

La combinació de tecles varia en funció de la plataforma:

 • x86: ALT-SYSRQ-[Funció] (als teclats en castellí  és ALT-Pet Sis).
   
 • SPARC: ALT-STOP-[Funció]
   
 • PowerPC: ALT-Print Screen-[Funció]

[Funció] pot ser qualsevol d’aquestes:

 • s: Intentar fer un sync a tots els sistemes de fitxers muntats.
   
 • u: Intentar remuntar tots els sistemes de fitxers en modalitat de només lectura.
   
 • b: Provar de reiniciar immediatament la
  mí quina (equivalent a prémer el botó de reset; no s’informarí  als
  processos que s’estí  reiniciant la mí quina).
   
 • p: Visualitzar el contingut dels registres i flags del processador per pantalla.
   
 • t: Imprimir les tasques per pantalla.
   
 • e: Enviar SIGTERM a tots els processos, excepte init.
   
 • i: Enviar SIGKILL a tots els processos, excepte init.
   
 • l: Enviar SIGKILL a tots els processos.

Actualització: per tal que això funcioni cal que el nucli estigui compilat amb l’opció CONFIG_MAGIC_SYSRQ=y