La Constitució Europea en blog

Des del dia 20 (a 30 dies vista del referèndum) s’ha posat en marxa (grí cies a l’iniciativa d’en César de Otro blog más) un blog amb el text de la Constitució Europea. La idea és anar penjant un tros del tractat cada dia fins arribar a completar tota la constitució abans del dia 18.
Una bona oportunitat per a aquells que encara no se l’han llegit i volen fer-ho mica a mica :)