Wp-tag

Via el blog de l’Esther Fuldauer he descobert un plugin per al WordPress la mar d’interessant inspirat en la reflexió que feia en Diego l’altre dia sobre una sistema semblant que fa Flickr amb els tags.
El plugin el que fa és que a la llista de categories, assigna mides relatives en funció de la quantitat d’artí­cles que contenen i podeu veure’l en funcionament aquí­ mateix.
Pí gina del plugin
Pí gina de l’autor