Get perpendicular…

Hitachi ha desenvolupat una nova tecnologia que permet augmentar la capacitat dels discs durs i que consisteix en la grabació
perpendicular
de les dades.

Han fet un video explicatiu que no té pèrdua. Get perpendicular